زیرسازی سقف و تیر بتنی

اجرای سقف و تیر هم‌زمان صورت می‌گیرد به همین دلیل زیرسازی، قالب بندی و آرماتوربندی آن‌ها از یکدیگر مجزا نیستند. اما چه قدر در مورد نکات حرفه‌ای و اصولی زیرسازی سقف و تیر می‌دانید؟!  آیا با نحوه قالب بندی تیر و سقف بتنی آشنا هستید؟! ما در این مقاله تمام نکات زیرسازی، قالب بندی و آرماتوربندی تیر و سقف بتنی را زیر ذره‌بین می‌بریم.

 

زیرسازی سقف و تیر

پس از گیرش بتن و باز کردن قالب‌های ستون نوبت به اجرای سقف می‌رسد. جهت اجرای سقف ابتدا باید زیرسازی مناسب برای قالب بندی تیر و سقف انجام شود.

برای زیرسازی سقف و تیر به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

ابتدا لوله‌های داربست که معمولا قطر 5 سانتی‌متر دارند، توسط سیم نجاری به آرماتورهای انتظار ستون‌ها بسته می‌شود.

معمولا سیم‌های نجاری قطری برابر با 2.5 میلی‌متر دارند.

 

 

نکته‌ای که در این مرحله وجود دارد این است که در قسمت‌هایی که دو لوله داربست متقاطع می‌شوند (مانند زمانی که به ستون می‌رسند) باید به طریقی هم تراز گردند زیرا در غیر این صورت سقف و تیر تراز نخواهند شد.

در زیرسازی سقف جهت هم تراز کردن لوله داربست‌ها از چه روشی استفاده می‌کنند؟

جهت هم تراز کردن لوله‌ها از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود.

یکی از این روش‌ها استفاده از چوب چهار تراش است که روی لوله داربستی که در تراز پایین‌تر است، در فواصل یک متری قرار می‌گیرد. سپس تخته‌های چوبی را روی چوب‌های چهار تراش می‌گذارند. روش دیگر را در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد.

روش دیگر استفاده از میلگردی به شکل زیر است.

 

 

در این روش قسمت مستقیم و بلندتر میلگرد درون یکی از لوله‌ها قرار گرفته و لوله دیگر روی قسمت خم شده قرار می‌گیرد. سپس به وسیله سیم نجاری به هم بسته می‌شوند.

 

 

لوله‌های داربست باید به جک‌های صلیبی یا T شکل نیز بسته شوند. جهت اجرای این قسمت یک نفر جک‌ را نگه داشته و شخص دیگری روی چهارپایه جک را به لوله داربست به وسیله سیم نجاری می‌بندد.

 

 

ارتفاع جک‌ها با توجه به ارتفاع سقف به وسیله یک مغزی و میلگرد تنظیم می‌شود.

 

 

 

در تصویر قبلی از مغزه پیچی جهت تنظیم ارتفاع پایه جک استفاده شده است که برای تکیه‌گاه کناری سقف در لبه مناسب نیست.

برای جک‌هایی که در لبه سازه قرار دارند، از مغزی‌هایی که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، استفاده می‌شود.

در این اتصال لوله درونی و بیرونی جک به وسیله یک میلگرد به یکدیگر چفت می‌شوند. در صورت در رفتن پایه لوله پایینی، دو لوله از هم جدا نمی‌شوند.

 

 

 

جک‌ها باید به وسیله چوب‌های چهار تراش در جای خود تثبیت شوند. چوب‌های چهار تراش بافت نرمی دارند و اصطکاک بیشتری ایجاد می‌کنند، به همین دلیل از پای قالب در نمی‌روند.