روش های دیگر ترمیم انواع ترک در بتن چه هستند ؟

روش های دیگر ترمیم انواع ترک در بتن

در بخش‌های قبلی، برخی از متداول‌ترین روش‌های ترمیم انواع ترک فعال و غیر فعال در بتن را مورد بررسی قرار دادیم. روش‌های ترمیم ترک، بسیار متنوع هستند. در این بخش، برخی دیگر از این روش‌ها را معرفی می‌کنیم.

تزریق پلی اتیلن برای ترمیم ترک در بتن چیست ؟

«تزریق پلی‌اتیلن» (Polyurethane Injection)، یکی از روش‌های غیر متداول ترمیم نسبت به دیگر روش‌ها است. اگرچه، در صورت حضور آب، این روش از تاثیر و کارایی بیشتری برخوردار خواهد بود. اجرای تزریق پلی‌اتیلن، به روش تزریق اپوکسی شباهت دارد. از این‌رو، مزایا و محدودیت‌های این روش را نسبت به تزریق اپوکسی بررسی می‌کنیم:

  • سازگاری بهتر در شرایط نشت
  • کارایی پایین برای ترمیم ترک‌های سازه‌ای
  • مناسب برای پر کردن حفره‌ها به دلیل انبساط حجم 2 تا 40 برابری
  • کارایی خوب برای آب‌بندی ترک‌های سازه‌های نگهدارنده آب
  • سرعت گیرش بالا و کاهش ترک‌های ناشی از جابجایی
  • فراهم کردن امکان جابجایی سازه‌ای ترک به میزان بسیار کم
  • نیاز به فشار تزریق بالا برای ترمیم ترک‌های ریز

پر کردن ثقلی برای ترمیم ترک در بتن چیست ؟

پر کردن ثقلی، یکی دیگر از روش‌های ترمیم بتن است که شباهت‌هایی به تزریق دوغاب اپوکسی دارد. با این وجود، اصول این دو روش متفاوت هستند. پر کردن ثقلی، به منظور ترمیم ترک‌های مختلف ریز تا درشت مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای ترمیم ترک‌های حدود 0/03 میلی‌متر توسط این روش، از دوغاب اپوکسی با ویسکوزیته پایین استفاده می‌شود. دوغاب معمولی نمی‌تواند به درون ترک‌های ریز نفوذ کند و امکان پر شدن ناقص ترک و تاثیر منفی بر روی عملکرد سازه‌ای بتن را افزایش می‌دهد.

 

نمای نزدیک از ترک‌های پر شده توسط مواد با ویسکوزیته پایین
                                                                   نمای نزدیک از ترک‌های پر شده توسط مواد با ویسکوزیته پایین

به دلیل عدم فشار (برخلاف روش‌های تزریقی)، اجرای روش و کارایی آن در ترک‌های سازه‌ای یا ترک‌های سازه‌های آبی باید به خوبی نظارت شود. در صورت وجود عدم قطعیت نسبت به کارایی ترمیم ترک به روش پر کردن ثقلی، استفاده از روش‌های دیگری نظیر تزریق اپوکسی، گزینه مناسب‌تری خواهد بود.