روش های اتصال دیوار به اعضای قائم

اتصال دیوار به اعضای قائم مانند ستون‌ها و دیوارهای برشی باید به گونه‌ای باشد که امکان جابه‌جایی فراهم شود.

این اتصال به سه روش انجام می‌پذیرد:

• اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی

یک روش اتصال مناسب است که به وسیله نبشی یا ناودانی‌های گرم‌نورد یا سردنورد شده فولادی، عضو قائم به دیوار متصل می‌شود. نبشی‌ها یا ناودانی مانند شکل زیر، به طرفین دیوار متصل می‌شوند.

 

 

• استفاده از بندهای انعطاف‌پذیر U شکل یا بست رادیکالی

بندهای U شکل یا بست رادیکالی (به دلیل شباهت آن به علامت رادیکال) جهت مهار خارج از صفحه دیوار و همچنین ایجاد آزادی جابه‌جایی در درون صفحه مطابق شکل زیر قرار داده می‌شوند.

 

 

• شاخک یا بست انتهایی

همانطور که گفتیم اگر در دیوار از میلگرد بستر استفاده‌ کنیم، این میلگردها به وسیله بست به دیوار متصل می‌شوند و دیگر به وجود نبشی‌ها یا ناودانی نیازی نیست.

 

 

 

 

نکته:

در صورت استفاده ار دیوارهای پانلی نیازی به اتصال بین دیوار و عضو قائم نبود و صرفا با موادی مانند پشم سنگ ضد رطوبت پر می‌شوند.

همچنین روی آن یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس جهت جلوگیری از ترک در هنگام نازک کاری قرار داده می‌شود.

 

اتصال دیوار به سقف

در اتصال دیوار به سقف‌ها باید امکان جابه‌جایی وجود داشته و اتصال بین آن دو مستفیم نباشد.

با استفاده از دو نبشی یا یک ناوادانی می‌توان لبه بالایی دیوار را به سقف متصل نمود. همانطور که گفتیم این اتصال باید امکان جابه‌جایی به دیوار را بدهد به همین دلیل نبشی یا ناودانی نباید به دیوار پیچ، میخ یا جوش داده شوند.

 

 

 

 

بین دیوار و سقف باید فاصله‌ای لحاظ شود که در صورت خیز تیر، اتصالی بین آن دو برقرار نشود.

نحوه اجرای این نبشی‌ها به این شکل است که ابتدا فقط در یک سمت قرار داده می‌شوند و پس از دیوارچینی و آخرین ردیف بلوک، سمت دیگر نبشی قرار داده می‌شود.

 

 

 

 

همچنین به جای استفاده از نبشی، می‌توان در رج آخر دیوار از میلگرد بستر استفاده کرد. جزئیات اجرایی آن را در شکل زیر می‌بینید. عملکرد دیوار در محاسبات و در این حالت به صورت یک طرفه لحاظ می‌شود و بارهای جانبی (باد و زلزله) وارده بر دیوار به وال پست‌ها و آرماتورهای بستر نیز لحاظ می‌شوند.

جهت اتصال دیوار به سقف در اسکلت بتنی با توجه به سقف اجرا شده، می‌توان از کاشت میل مهار پس از اجرای تیر استفاده کرد.

در اجرای دیوارهای داخلی در صورتی که راستای دیوار در جهت عمود بر تیر یا تیرچه باشد، جهت اتصال آن با سقف می‌توان رج انتهایی یا یکی مانده به آخر آن را با میلگرد بستر مسلح کرد. در تصویر زیر دیتیل اجرایی آن را می‌بینید.

 

 

اتصال دیوارهای غیرسازه‌ای به یکدیگر

در دیوارهای متقاطع جهت جلوگیری از تنش‌های کششی می‌توان از همان اتصال دیوار به ستون (بست‌های فلزی) استفاده کرد. روش دیگر در اجرای آن استفاده از وال پست است که در شکل زیر جزئیات اجرایی آن را می‌بینید.

 

 

 

 

اجرای نعل درگاه

اجرای نعل درگاه درب یا پنجره یکی از موارد مهمی که تقریبا در یک زمان با دیوارچینی آغاز می‌شود. نعل درگاه در واقع تیری است که در بالای پنجره یا درب برای تحمل بار وارده و انتقال آن به دو طرف دیوار، قرار داده می‌شود.

برای بازشوهای بزرگتر از 2.5 متر باید وال پست و نعل درگاه تعبیه شود.

در بازشوهای کوچیکتر، اگر از فریم فلزی استفاده شود و بست‌های فلزی به قاب جوش داده شوند، نیازی به اجرای وال پست نیست در غیر این صورت اجرای وال پست ضروری می‌شود.

 

در شکل‌های زیر دیتیل اجرایی آن‌ها را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

اجرای دیوار در دهانه مهاربندی اسکلت فلزی

اجرای دیوار در این قاب‌ها باید در جهت داخل صفحه از قاب مهاربندی شده جدا شود و بین آن دو هیچ گونه اتصالی برقرار نشود.

در صورت وجود اتصال، مهاربند نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد به همین دلیل دیوار باید خارج از محور مهاربند و با توجه به شکل زیر از مهاربند جدا شود.

جهت زیبایی کار و پوشاندن مهاربند می‌توان از دو دیوار در دو سمت قاب مهاربندی شده استفاده کرد و همانطور که گفتیم نباید هیچ اتصالی با مهاربند داشته باشند.