رمپ چیست؟

رمپ

«رمپ» (Ramp)، مسیر شیب‌داری است که به منظور دسترسی به طبقات مختلف در خارج و داخل سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. رمپ‌ها به عنوان جایگزین پله‌ها برای جابجایی ویلچر، کالسکه، افراد دارای مشکلات حرکتی و مسیری برای جابجایی راحت وسایل نقلیه نظیر دوچرخه، خودرو و غیره هستند.

 

نمونه‌ای از رمپ‌های مورد استفاده در پارکینگ‌های طبقاتی
                                                         نمونه‌ای از رمپ‌های مورد استفاده در پارکینگ‌های طبقاتی

انواع رمپ کدام هستند؟

رمپ‌ها از نظر شکل به دو نوع ساده و گرد تقسیم می‌شوند. انحنای رمپ می‌تواند در یک جهت (پارکینگ طبقاتی) یا دو جهت (پیچ جاده‌های شیب‌دار) باشد. البته در صورت افزایش ارتفاع بین دو سطح، طراحی نوع ساده رمپ‌ها به همراه پاگرد صورت می‌گیرد. پاگرد در این حالت می‌تواند به صورت ساده (مسطح) یا منحنی (شیب‌دار) باشد.

 

نمونه‌ای از یک رمپ ساده با پاگرد مسطح برای عبور ویلچر
                                                               نمونه‌ای از یک رمپ ساده با پاگرد مسطح برای عبور ویلچر

الزامات طراحی رمپ چه هستند؟

طراحی رمپ نیز مانند دیگر المان‌های سازه نیازمند رعایت الزامات فنی و اجرایی مختص به خود است. از دستورالعمل‌های ملی برای طراحی رمپ می‌توان به مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد. به طور کلی، پارامترهای زیر در طراحی رمپ مورد توجه قرار می‌گیرند:

 • شیب، طول و عرض مناسب
 • فاصله بین پاگردها
 • کاربران احتمالی و المان‌های مورد نیاز برای کاربری بهتر
 • مواد مورد استفاده در سطح
 • مسیر ورودی و نحوه دسترسی
 • محل قرارگیری نرده و حصار
 • محل قرارگیری دستگیره در و جهت چرخش پاشنه
 • اثرات احتمالی بر روی فضای موجود، درختان، گیاهان و غیره
 • هزینه
 • مطابقت با دستورالعمل‌ها و مقررات ساختمان
 • نحوه اتصال به مسیرهای دسترسی دیگر

پس از ارزیابی پارامترهای بالا، طرح مناسب برای رمپ ارائه می‌شود. طراحی رمپ در اتوکد به اعتبارسنجی و بررسی مشخصات هندسی این المان کمک می‌کند.