دستورهای اتوکد

اتوکد

کاربرد دستور MATCHPROP در اتوکد چیست؟

MATCHPROP، یک دستور کاربردی اتوکد است که ویژگی‌های یک شی را کپی و بر روی شی یا اشیا دیگر اعمال می‌کند. این قابلیت جالب، در هنگام رسم چندین شی مشابه در یک فایل یا انتقال ویژگی‌ها از ترسیمات یک فایل به فایل دیگر کاربرد دارد. با تایپ MATCHPROP در نوار فرمان و فشردن Enter، این دستور در تمام پنجره‌ها فعال می‌شود.

 

 

MATCHPROP، امکان اعمال ویژگی‌ها به صورت تک یا انتخاب مجموعه‌ای از اشیا و اعمال ویژگی‌ها به صورت یکجا به تمام آن‌ها را فراهم می‌کند. این دستور برای رسم مدل‌های استاندارد بسیار مناسب است.

کاربرد دستور MULTIPLE در اتوکد چیست؟

دستور MULTIPLE، یکی از ابزارهای کاربردی اتوکد برای افزایش سرعت ترسیم اشیا تکراری یا انجام فعالیت‌های مشابه است. این دستور کاربردی اتوکد برای تکرار پیوسته یک دستور مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قصد رسم چندین دایره در مدل خود را دارید، می‌توانید پس از تایپ MULTIPLE و فشردن Enter، نام دستور مربوطه (در این مثال CIRCLE یا C) را وارد و دوباره کلید Enter را فشار دهید. پس از رسم دایره مورد نظر، دستور همچنان فعال باقی می‌ماند. تنها راه خروج از دستور، فشردن کلید Esc است.

کاربرد دستور CHAMFAR در اتوکد چیست؟

CHAMFAR، یک دستور کاربردی اتوکد است که برای ایجاد سریع پخ در گوشه‌های اشیا دو بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستور، یکی از ابزارهای پرکاربرد در اتوکد است. برای عملکرد بهتر این دستور می‌توان آن را به همراه دستور TRIM استفاده کرد.

 

 

کاربرد دستور ZOOMFACTOR در اتوکد چیست؟

ZOOMFACTOR، یک دستور کاربردی اتوکد است که برای سفارشی‌سازی سرعت و میزان بزرگ‌نمایی/کوچک‌نمایی مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هنگام بزرگ‌نمایی/کوچک‌نمایی در نمای طراحی، مدل با یک ضریب مشخصی بزرگ یا کوچک می‌شود. مقدار پیش‌فرض این ضریب در اتوکد، 60 است. با استفاده از دستور ZOOMFACTOR می‌توانید این ضریب را تغییر دهید تا مدل با سرعت بزرگ‌نمایی/کوچک‌نمایی کمتر یا بیشتر شود.