ما در شبکه های اجتماعی :

درباره شرکت

خانه درباره شرکت

مهندسین مشاور پی برز

Blue-Separator-Line-Image

مهندسین مشاور پی برز پس از تاسیس در سال 1374 و کسب تجارب ارزشمند در طی سالیان گذشته امیدوار است آنچه تاکنون صورت گرفته مورد قبول واقع گردد.

تلاش مدیران و کارمندان این شرکت برآن است تا در دوره جدید فعالیت خود با استفاده از توان وتکنولوژی برتر و نیز بر پایه اطلاعات و مطالعات روز در عرصه های گوناگون پروژه های معماری و ساختمانی با کیفیتی مطلوب خدمات خود را به انجام رساند.

امید است با توان مضاعفی که با تکیه بر توانمندی های مجموعه کارشناسی حاضر پدید آمده بتوان قدم های موثری را در اعتلای این حرفه و نیز آبادی این مرز و بوم برداریم.

top line
25
سالها
تجربه
top line
90
کارشناسان
حرفه ای
top line
1530
پروژه های
موفقیت آمیز
top line
1310
مشتریان
راضی
Blue-Separator-Line-Image