دال معمولی چیست و چه کاربردی دارد؟

دال معمولی

دال معمولی (Conventional Slab) مجموعه‌ای از دال‌ها که توسط تیرها و ستون‌ها پشتیبانی می‌شوند، دال معمولی نامیده می‌شود. در این نوع دال ضخامت دال اندک است درحالی‌که ارتفاع تیر زیاد است و بار به تیرها و از آن‌ها به ستون‌ها منتقل می‌شود.

این نوع دال نسبت به دال مسطح، نیاز به قالب‌بندی بیشتری دارد؛ و از طرفی نیازی به فراهم کردن سرستون در دال‌های معمولی وجود ندارد. ضخامت دال معمولی 4 اینچ یا 10 سانتی‌متر است. اگر بتن بارهای سنگین ناپیوسته مانند موتورخانه‌ها و کامیون‌های حمل زباله را تحمل می‌کند، ضخامت 5 تا 6 اینچ توصیه می‌شود. این دال‌ها به‌طورمعمول به شکل مربعی به ضلع 4 متر می‌باشند. میلگردهای تقویتی در دال‌های معمولی تعبیه می‌شوند و میلگردهایی که به‌صورت افقی قرار می‌گیرند، میلگردهای تقویت‌کننده اصلی و میلگردهای که به‌صورت عمودی قرار می‌گیرند، میلگردهای تقسیم نامیده می‌شوند. این نوع دال‌ها در ساخت سقف ساختمان‌های چندطبقه مورداستفاده قرار می‌گیرند.

  • به طور کلی، دو نوع میلگرد (آرماتور) در دال‌های معمولی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  1. میلگردهای عرضی (افقی) که با عنوان میگردهای اصلی شناخته می‌شوند.
  2. میلگردهای طولی (عمودی) که با عنوان میلگردهای توزیع شناخته می‌شوند.
  • دال‌های معمولی بر اساس طول و عرض به دو نوع تقسیم می‌شوند:
  1. دال یک‌طرفه
  2. دال دوطرفه

دال یک طرفه و دو طرفه

  • دال یک طرفه 

دال بتنی یک طرفه، نوعی از دال‌های معمولی است که از دو سمت توسط تیرها نگهداری می‌شود. نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر در این نوع دال، بزرگ‌تر یا برابر ۲ است. دال بتنی یک طرفه معمولا در ساخت ایوان مورد استفاده قرار می‌گیرد. دال‌های یک طرفه، بارهای اعمال شده را در یک جهت تحمل می‌کنند. به عبارت دیگر، خمش این دال‌ها در یک جهت رخ می‌دهد. البته، به منظور توزیع یکنواخت بار و افزایش مقاومت دال در برابر تنش‌های ناشی از تغییرات دمایی و جمع‌شدگی، میلگردهای طولی درون دال یک طرفه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به طور کلی، حداقل بعد دال‌های معمولی برابر 4 متر است. با این وجود، یکی از بعدهای دال بتنی یک طرفه (عرض آن) برابر 4 متر و دیگری (طول آن) بیشتر از 4 متر است. میلگردهای مورد استفاده در بعد کوچک این دال از نوع عرضی و میلگردهای بعد بزرگ از نوع طولی هستند. تمام دال‌های طره‌ای (مانند بالکن یا ایوان)، نوعی از دال‌های یک طرفه محسوب می‌شوند.

  • دال دو طرفه 

دال بتنی دو طرفه، نوعی از دال‌های معمولی است که از چهار طرف توسط تیر و ستون نگهداری می‌شود. نسبت دهانه بزرگ‌تر به دهانه کوچک‌تر در این نوع دال، کوچک‌تر از ۲ است. دال‌های دو طرفه، بارهای اعمال شده را در هر دو جهت تحمل می‌کند. این نوع دال، معمولا در اجرای سقف و کف ساختمان‌های چندطبقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

طول و عرض دال‌های دو طرفه بیشتر از 4 متر است. به دلیل احتمال رخ دادن خمش در هر دو جهت، میلگردهای اصلی در جهت‌های افقی و عمودی به کار برده می‌شوند.