خط ساده در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

انواع خط

خط ساده در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

 

خطوط ساده در نقشه‌های ساختمان، بیانگر لبه اشیا هستند. این خطوط با عنوان «خط شی» (Object Line) نیز شناخته می‌شود. در پلان کف‌سازی (دید از بالای طبقات)، نمایش لبه کابینت، آستانه در، نوک پله، محیط میز و غیره توسط این نوع خط صورت می‌گیرد. توجه داشته باشید که یک خط ساده، نشان‌دهنده المان دیوار نیست.

 

خط ساده در نقشه خوانی ساختمان

در نماهای جانبی، خطوط ساده، لبه‌های اشیا نظیر کابینت، قاب پنجره یا چارچوب در را نمایش می‌دهند.

 

خط ساده در نقشه خوانی ساختمان نمای جانبی

دو خط ساده با هاشور یا سایه در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

 

در نقشه‌های ساختمانی دید از بالا (مانند پلان‌های کف‌سازی)، دو خط ساده با فاصله هاشور یا سایه خورده، نشان‌دهنده المان دیوار هستند. معنی هاشور و سایه‌ها، در یک لجند آورده می‌شود. معمولا، سایه‌های خاکستری روشن، دیوارهای موجود ساختمان و سایه‌های خاکستری تیره، دیوارهای جدید را نمایش می‌دهند.

 

دو خط توپر در نقشه خوانی ساختمان

خط چین کوتاه در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

در نقشه‌های دید از بالا، خط‌چین کوتاه به معنای وجود یک المان در بالای نمای فعلی است. نقشه‌های دوبعدی، یک مقطع از ساختمان (مانند کف یک طبقه) را نمایش می‌دهند. برخی از المان‌ها، این مقطع را به صورت مستقیم قطع می‌کنند. برخی دیگر از المان‌ها، بالاتر از مقطع قرار می‌گیرند و با آن تقاطع ندارند. به منظور نمایش حضور این المان‌ها در طبقه موجود، از خط‌چین‌های کوتاه استفاده می‌کنیم.

 

خط چین در نقشه خوانی ساختمان

مفهوم خط‌چین در نماهای جانبی مشابه نمای دید از بالا است. این خطوط به منظور نمایش موقعیت و محدوده المان‌های پنهان از دید مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

خط چین در نقشه خوانی دید جانبی

خط چین بلند در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

خط‌چین بلند، معمولا المان‌های پنهان با اختلاف ارتفاع زیاد را نمایش می‌دهند. به عنوان مثال، به منظور نمایش لبه‌های سقف شیروانی در نمای دید از بالای یک طبقه، از خط‌چین‌های بلند استفاده می‌شود. این خطوط، مانند مبنایی برای تشخیص فاصله خط‌چین‌های دیگر تا مقطع رسم نقشه عمل می‌کنند. در نماهای جانبی، خط‌چین‌های کوتاه و بلند، المان‌های مختلف پنهان از دید را نمایش می‌دهند.

 

خط چین بلند در نقشه خوانی ساختمان

خط چین کوتاه و بلند در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

خط‌چین کوتاه و بلند، ابزاری برای نمایش محورهای مرکزی المان‌های مختلف است. به عبارت دیگر، این نوع خط، اشیا واقعی را نمایش نمی‌دهد؛ بلکه مرکز المان‌ها را مشخص می‌کند. خط‌چین کوتاه و بلند، به منظور تعیین راستای المان‌های مختلف و فضاسازی بهتر آن‌ها نسبت به المان‌های مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

خط چین کوتاه و بلند در نقشه خوانی ساختمان

کمان در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

کمان، المانی است که جهت باز شدن در را نمایش می‌دهد. این نوع خط (منحنی)، به منظور تشخیص نحوه باز و بسته شدن در و تداخل آن با اشیا اطراف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کمان یا خط منحنی در نقشه خوانی ساختمان

ضخامت خط در نقشه خوانی ساختمان چیست ؟

یکی دیگر از نکات ریز در نقشه خوانی ساختمان، توجه به ضخامت نسبی خطوط است. در گذشته (دوران ترسیم دستی نقشه‌ها)، ضخامت خط، اهمیت و ترتیب المان‌ها را مشخص می‌کرد. با ورود به عصر ترسیمات سه‌بعدی، ضخامت، همچنان به منظور نمایش ترتیب المان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. خطوط ضخیم، معمولا بیانگر المان‌های نزدیک به بیننده یا المان‌های اصلی نظیر لبه دیوارها هستند. خطوط نازک، المان‌های دور از بیننده یا المان‌های دارای اهمیت پایین‌تر را نمایش می‌دهند. وجود خطوط با ضخامت‌های مختلف به ما کمک می‌کند تا بتوانیم نقشه را راحت‌تر بخوانیم و بخش‌های مختلف آن را به خوبی تفسیر کنیم.