خاک مسلح چیست؟

خاک مسلح

«خاک مسلح» (Reinforced Soil یا Mechanically Stabilized Earth)، یکی از روش‌های اجرای سازه نگهبان با به کارگیری تسمه‌های فلزی، ورق‌های پلیمری و یا منسوجات ژئوتکستایل در دیواره‌های گود است. المان‌های مسلح کننده در این روش باعث اعمال نیروی کششی محدودکننده و کاهش تنش‌های جانبی می‌شوند.

 

جانمایی المان‌های مسلح کننده در بین لایه‌های خاک
                                                            جانمایی المان‌های در بین لایه‌های خاک

کاربرد خاک مسلح چیست؟

خاک مسلح در ساخت دیواره یا تکیه‌گاه‌های عمودی، شیب‌های تند، خاکریز بر روی زمین نرم (ظرفیت باربری پایین)، جاده‌های بدون روسازی، رویه‌های مخصوص فونداسیون، کاهنده تنش زمین‌های پرشده و ترمیم شیب‌های خاکی آسیب‌دیده کاربرد دارد.

 

مزایای خاک مسلح چه هستند؟

از مهم‌ترین مزایای خاک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کم بودن میزان پرکننده مورد نیاز
  • کم بودن فضای اشغال شده
  • امکان اجرای مستقیم بر روی خاک نرم
  • سرعت اجرای بالا به دلیل امکان اجرای همزمان فرآیند مسلح کردن با جانمایی و پر کردن

 

معایب خاک مسلح چه هستند؟

اصلی‌ترین محدودیت‌های خاک عبارت هستند از:

  • عدم قطعیت در مورد دوام و عملکرد المان‌های مسلح‌کننده در بلند مدت
  • امکان خوردگی سریع و شدید المان‌های فولادی
  • کاهش کیفیت مواد پلیمری در تماس با اشعه فرابنفش یا آسیب دیدن این مواد در صورت جابجایی نامناسب یا برخورد با اشیای تیز

 

دیوار زیرزمین چیست؟

دیوارهای زیرزمین سازه نیز می‌توانند به عنوان سازه نگهبان برای مقابله با ریزش خاک‌های گود مورد استفاده قرار بگیرند. به طور کلی، دیوارهای زیر زمین به دو صورت متصل و مستقل اجرا می‌شوند:

  • دیوارهای مستقل

دیوارهایی که در زیرزمین اجرا می‌ؤوند و هیچ گونه اتصالی با ستون، تیر و سقف سازه ندارند.

  • دیوارهای متصل

دیوارهایی که به ستون، سقف یا بخشی از آن‌ها متصل می‌شوند و از نظر سازه‌ای به صورت یکپارچه به دیگر عضوهای سازه عمل می‌کنند.

طراحی دیوارهای زیرزمین برای پایدارسازی گود نیز مانند دیگر انواع سازه نگهبان است.