حالت اندازه گذاری در اتوکد

اندازه گذاری

زبانه Primary Units در تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

گزینه‌های مربوط به تنظیمات یکاهای اندازه‌گذاری‌ها را می‌توان در زبانه «Primary Units» یپدا کرد.

 

 

بخش‌های مختلف این زبانه و عملکرد برخی از گزینه‌های موجود در آن‌ها عبارت هستند از:

 • Linear Dimensions
  • تنظیم فرمت یکای فاصله در اندازه‌گذاری‌ها از جمله دقت اعشار، نحوه نمایش کسر، جداکننده اعشار، نحوه رند کردن، پیشوند و پسوند
 • Measurement scale
  • تنظیم مقیاس اندازه‌ها
 • Zero Suppression
  • حذف صفرهای اضافی بعد از اعشار
 • Angular Dimensions
  • تنظیم یکای زاویه‌ها

زبانه Alternate Units در تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

تنظیمات موجود برای فعال کردن نمایش یکاهای بیشتر در زبانه «Alternate Units» قرار دارند. اگر بخواهیم دو یکای مختلف نظیر متر و فوت را در کنار یکدیگر نمایش دهیم، ابتدا باید تیک گزینه «Display alternate units» را در این زبانه فعال کنیم.

 

 

هنگام استفاده از یکاهای بیشتر، بهتر است از پسوند (Suffix) مناسب استفاده کرد تا یکاها با یکدیگر اشتباه گرفته نشوند. بسیاری از تنظیمات زبانه Alternate Units و Primary Units با یکدیگر مشترک هستند. البته زبانه Alternate Units، یک بخش اضافی با عنوان «Placement» دارد که گزینه‌های آن به منظور تعیین محل نمایش یکای دوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.

زبانه Tolerances در تنظیمات اندازه گذاری در اتوکد

آخرین زبانه در پنجره تنظیمات اندازه‌گذاری، زبانه «Tolerances» است. این پنجره، امکان اضافه کردن تلرانس به اندازه‌ها و ویرایش نحوه نمایش آن‌ها را فراهم می‌کند.

 

 

تنظیم وابستگی اندازه گذاری به هندسه المان

به صورت پیش‌فرض، تمام اندازه‌گذاری‌ها، وابسته به المان اندازه‌گذاری شده هستند. در صورت تغییر ابعاد المان، اندازه‌گذاری آن نیز به طور خودکار تغییر می‌کند. برای از بین بردن این وابستگی، بر روی نوار خط فرمان کلیک راست کرده و گزینه Options را انتخاب می‌کنیم.

 

 

در پنجره باز شده، به زبانه User Preferences می‌رویم.

 

 

در بخش «Associative Dimensioning» تیک کنار گزینه «Make new dimensions associative» را بر می‌داریم. به این ترتیب، در اندازه‌گذاری‌های جدید، دیگر با تغییر هندسه المان، اندازه‌گذاری تغییر نمی‌کند. در انتها بر روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا تنظیمات اعمال شده ذخیره شوند.