تنظیمات هاشور در اتوکد

هاشور در اتوکد

تنظیم شفافیت هاشور در اتوکد

شفافیت یا میزان محو بودن هاشور (مشخص بودن پس زمینه) با استفاده از گزینه «Hatch Transparency» تنظیم می‌شود. مقدار پیش فرض این گزینه بر روی عدد 0 (حالت بدون شفافیت) قرار دارد.

 

 

عدد شفافیت می‌تواند از 0 تا 90 تغییر کند. تصویر زیر، هاشوری با درجه شفافیت 90 را نمایش می‌دهد.

 

 

تنظیم زاویه هاشور در اتوکد

گزینه Angle به منظور تغییر زاویه هاشور نسبت به محور X دستگاه مختصات کاربر (UCS) مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقدار پیش فرض دوران برابر 0 است.

 

 

اگر مقدار زاویه دوران هاشور را به 45 تغییر داده، کلید Enter را فشار دهیم و بر روی Close Hatch در انتهای نوار ابزار کلیک کنیم، نتیجه به صورت زیر خواهد شد.

 

 

تنظیم مقیاس هاشور در اتوکد

گزینه Hatch Pattern Scale، میزان فاصله‌داری (نزدیکی یا دوری) خطوط هاشور را تعیین می‌کند. مقدار پیش فرض این گزینه، برابر 1 است.

 

 

هر چه عدد مقایس کوچک‌تر باشد، خطوط به هم نزدیک‌تر می‌شوند. به عنوان مثال، اگر عدد مقیاس را بر روی 10 تنظیم کرده، کلید Enter را فشار دهیم و بر روی Close Hatch در انتهای نوار ابزار کلیک کنیم، الگوی هاشور به صورت زیر در می‌آید.

 

 

تغییر مبدا هاشور زدن در اتوکد

در برخی از موارد، محل قرارگیری المان‌های هاشور مطابق با خواسته‌های کاربر نیست. در این حالت، کاربر می‌تواند با استفاده از ابزار «Set Origin» در پنل «Origin» و کلیک بر روی هر نقطه از شکل بسته، مبدا ترسیم هاشور را به آن نقطه منتقل کند.

 

 

به عنوان مثال، اگر مرکز خط پایینی در خروجی نهایی بخش قبلی را به عنوان مبدا هاشور زدن در اتوکد انتخاب کنیم، نتیجه به صورت زیر تغییر خواهد کرد.

 

                                                                                     مقایسه حالت قبلی (تصویر راست) با حالت تغییر مبدا (تصویر چپ)