تفهیم‌ نامه، نحوه استفاده و نوشتن آن

تفهیم نامه

نحوه استفاده از تفهیم نامه طراحی معماری

تفهیم نامه

 

پس از توافق در خصوص تفهیم ‌نامه، این سند باید به‌عنوان چک لیست و نقطه مرجع، در تمام مراحل طراحی و ساخت مد نظر قرار گیرد تا مطمئن شویم که محصول نهایی (ساختمان) مطابق با نیاز کارفرما است. با این حال، برای انجام چنین کاری، ابتدا سند تفهیم ‌نامه باید خُرد شده و تجزیه و تحلیل شود تا مطمئن شویم که به طور کامل آنچه از ما خواسته می‌شود را درک کرده‌ایم.

بنابراین باید پاراگراف به پاراگراف و زیرمجموعه هایی برای سایت، برنامه، کارفرما و نوع ساخت ایجاد شود. مناطقی را که می‌توان برای کمک به توسعه پروژه مورد استفاده قرار داد، مناطق با اهمیت، مناطقی را که نیاز به وضوح دارند و موارد قابل ارائه‌ی کلی برای پروژه برجسته شود.

نحوه نوشتن تفهیم ‌نامه طراحی

تفهیم نامه

یک تفهیم ‌نامه باید دارای روایت، موقعیت مکانی، یک نوع ساختمان و یک برنامه مشخص باشد.

قبل از نوشتن تفهیم نامه، ابتدا باید سایت انتخاب شود. این ممکن است شامل بازدید از مکان‌های بالقوه باشد. اگر نوع کاربری ساختمان را قبل از سایت انتخاب کنیم، ممکن است روی این موضوع تأثیر بگذارد، زیرا شما باید سایت مربوط به نوع ساختمان را انتخاب کنید. اگر محلی در نزدیکی آن وجود داشته باشد، انتخاب محلی برای ساختن تئاتر چندان مهم نیست.

اما با فرض اینکه نوع ساختمان هنوز انتخاب نشده است، پس از انتخاب یک سایت، باید تحقیق کنید که مناطق نزدیک و اطراف به چه چیزهایی نیاز دارند و از آنها سود می‌برند. یعنی مسکن بیشتر، یک مدرسه و…

‌سپس روایت باید اطلاعات اولیه پروژه را دنبال کرده و ارائه دهد، اینجاست که کارفرما و کاربران نهایی ساختمان‌ها مطرح می‌شوند و شما باید اطلاعاتی در مورد اینکه چه کسی هستند و چرا به چنین ساختمانی نیاز دارند، ارائه دهید.

سرانجام، باید در مورد محل اقامت و برنامه ساختمان‌ها تحقیق شود تا فضاهای مورد نیاز و اندازه‌های لازم را مشخص کنید. شما باید خود را جای کارفرما قرار دهید.