تغییر واحد اندازه گیری در تری دی مکس

تغییر واحد اندازه گیری در تری دی مکس

یونیت ستاپ Units Setup وظیفۀ تغییر تنظیمات واحد اندازۀ‌گیری در تری دی مکس را برعهدۀ دارد.

تنظیمات Units Setup

(Units Setup) به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

 • Units Setup Dialog
 • System Unit Setup Dialog

 

Units Setup Dialog

 

 

Display Unit Scale: وظیفۀ این قسمت تغییر فیلد مقادیر عددی آبجکت‌ها است.

Metric: با فعال‌کردن این گزینۀ می‌توانید یکی از واحدهای اندازۀ‌گیری استاندارد را انتخاب کنید.

 • Millimeters
 • Centimeters
 • Meters
 • Kilometers

 

US Standard: با فعال‌کردن این گزینۀ می‌توانید از واحد اندازۀ‌گیری آمریکا استفاده نمایید.

 • Fractional Inches
 • Decimal Inches
 • Fractional Feet
 • Decimal Feet
 • Feet w/ Fractional Inches
 • Feet w/ Decimal Inches

 

Custom: به مدد این گزینۀ امکان ساخت یک واحد سفارشی مهیا می‌شود.

Generic Units: در صورتی که این گزینۀ فعال شود، به این معناست که 1 واحد = 1 اینچ است. این مقدار از تنظیمات (System Unit Setup) دریافت می‌شود.

Lighting Units: واحد محاسبات نور را می‌توان بر اساس استاندارد (American) یا (International) تنظیم کنید.

 

تنظيم واحد در تری دی مکس

System Unit Setup Dialog

 

 

System Unit Setup: تعیین‌کنندۀ واحد اندازۀ‌گیری هستۀ نرم‌افزار می‌باشد. به‌طور پیش‌فرض مقدار آن بر روی 1 تنظیم شده است.

 1Unit = 1.0 Inches

به‌علت اینکه تری دی مکس محصول ایالات متحده آمریکا است و واحد اندازۀ‌گیری ایالات متحدۀ آمریکا اینچ می‌باشد. به این منظور مقدار پیش‌فرض این نرم‌افزار بر روی اینچ تنظیم شده است.

 

نکته: همیشه مطمئن شوید که 1 واحد = 1 اینچ است. در صورت تغییر این واحد، سبب اشتباه‌‌های فراوانی در کار رخ می‌دهد.

در صورت مشاهدۀ مغایرت مقدار آن را بر روی 1 تنظیم نمایید و برنامۀ تری دی مکس را یک بار ببندید و دوباره باز کنید.

 

Respect System Units in Files: در صورت تیک‌خوردن این آیتم در صورتی که قصد واردکردن یک فایل مکس را داشته باشید و واحد اندازۀ‌گیری با صحنۀ جاری مغایرت داشته باشد، پنجرۀ‌ای باز خواهد شد که باید برای آن تعیین و تکلیف کنید.

Origin slider: با استفاده از این اسلایدر امکان تغییر دقت واحدها برای شما مهیا شده می‌شود.

Distance from origin: بیشترین مقدار یا دقیق‌ترین مقداری که می‌خواهیم در صحنۀ داشته باشیم.

Resulting Accuracy: بیشترین مقدار رزولوشن که می‌خواهیم در صحنۀ داشته باشیم.

 

File Load: Units Mismatch Dialog

 

 

نمایش این پنجرۀ به معنی عدم انطباق واحد‌های اندازۀ‌گیری فایل با صحنۀ جاری می‌باشد. همان طور که قابل مشاهدۀ است واحد اندازۀ‌گیری فایل سانتی‌متر است ولی واحد صحنۀ جاری اینچ است.

Rescale the File Objects to the System Unit Scale: با فعال‌بودن این گزینۀ واحد اندازۀ‌گیری فایل منطبق با صحنۀ جاری می‌شود.

Adopt the File’s Unit Scale: با فعال‌بودن این گزینۀ واحد اندازۀ‌گیری صحنۀ جاری با فایل منطبق می‌شود.