تغییر رنگ آبجکت ها در تری دی مکس

تغییر رنگ آبجکت ها در تری دی مکس

 

به کمک (Object Color) امکان تغییر رنگ آبجکت‌ها در تری دی مکس میسر می‌شود. در (Command Panel) یا (Modify Panel) از رول اوت (Name and Color) بر روی مربع رنگی کلیک نمایید.

 

روش تغییر رنگ آبجکت ها در تری دی مکس

در (Command Panel) بروی مربع رنگی کلیک نمایید.

 

 

Object Color Dialog

تری دی مکس یک نرم‌افزار (Truecolor) می‌باشد. یعنی بیشتر از 16 میلیون رنگ استفاده می‌کند.

 

 

3ds Max palette: با فعال‌کردن این گزینۀ پالت رنگی تری دی مکس در اختیار ما قرار می‌گیرد.

AutoCAD ACI palette: با فعال‌کردن این گزینۀ پالت رنگی اتوکد در اختیار ما قرار می‌گیرد که به‌طور پیش‌فرض 256 رنگ برای ما نمایش داده می‌شود.

 

 

Basic Colors: به‌طور پیش‌فرض 64 رنگ در این قسمت نمایش داده می‌شود.

Custom Colors: به کمک این قسمت امکان ذخیرۀ 16 رنگ دلخواه میسر می‌شود.

Add Custom Colors: با زدن روی این دکمۀ پنجرۀ (Color Selector) باز می‌شود که امکان افزودن رنگ دل‌خواه به قسمت (Custom Colors) میسر می‌شود.

By Object / By Layer

By Object: در این حالت، رنگ برای هر آبجکت تعریف می‌شود.

By Layer: در این حالت رنگ آبجکت‌ها از رنگ لایۀ موردنظر دریافت می‌شود و در (Command Panel) در تب (Modify Panel) روی‌به‌روی نام آبجکت به‌شکل  مربع سیاه و سفید نمایش داده می‌شود.

ACI#: در صورتی که حالت (AutoCAD ACI palette) فعال باشد این گزینۀ نمایش داده می‌شود که وظیفۀ نمایش کد رنگ را بر عهدۀ دارد.

Select by Color: به کمک این گزینۀ امکان انتخاب آبجکت‌های هم‌رنگ میسر می‌گردد.

Assign Random Colors: در صورت فعال‌بودن این تیک در صورت ساخت آبجکت، یک رنگ به‌صورت تصادفی به آبجکت نسبت داده می‌شود.

Active/Current Color: رنگ جاری آبجکت را نمایش می‌دهد.