ما در شبکه های اجتماعی :

 

خانه تعرفه خدمات مهندسی

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807

تلفن : 02177193179 – 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسی از سال 1395 تا 1402

تعرفه خدمات نظام مهندسی، در واقع حق الزحمه ای است که به اعضای سازمان نظام مهندسی پرداخت می شود. این تعرفه، به اعضایی که در یکی از رشته های مهندسی برق، عمران و معماری، شهرسازی و ترافیک، نقشه برداری و مهندسی مکانیک دارای پروانه اشتغال باشند، تعلق می گیرد.

تعرفه خدمات نظام مهندسی همان حق الزحمه یا حقوقی است که به اعضای سازمان نظام مهندسی که دارای شماره نظام مهندسی و پروانه اشتغال به کار از این سازمان هستند، بابت ارائه خدمات مهندسی پرداخت می شود. این تعرفه، به اعضای این سازمان که در یکی از رشته های مهندسی برق، مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی ترافیک و مهندسی مکانیک فارغ التحصیل شده باشند، تعلق می گیرد.

این تعرفه ها برای هر استان دارای نرخ متفاوتی است که از طرف سایت نظام مهندسی هر استان، به مهندسان عضو سازمان و شاغل در آن استان ابلاغ می شود. این تعرفه به وسیله سازمان نظام مهندسی کل کشور و به صورت سالانه تعیین می گردد.

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1401

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1398

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1395

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1400

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1397

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

اعلام تعرفه‌های قطعی خدمات مهندسی سال 1402

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1399

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسي در سال 1396

ارتباط با کارشناسان ما

09125143807 // 02177893800

تعرفه های خدمات مهندسی

اطلاعيه مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص افزايش تعرفه در سال 1401