ترک جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن چیست ؟

ترک جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن

حجم بتن سخت نیز مانند بتن تازه، به محتوای آب درون آن بستگی دارد. کاهش آب درون بتن سخت، باعث کاهش حجم آن می‌شود. این کاهش حجم به دلیل هیدراتاسیون سیمان یا تبخیر رخ می‌دهد. اگر امکان جابجایی آزادانه بتن وجود نداشته باشد، جمع‌شدگی ناشی از کاهش محتوای آب، تاثیری بر روی ترک‌خوردگی نمی‌گذارد. در طرف مقابل، اگر حرکت بتن مانع و محدودیت داشته باشد، این جمع‌شدگی باعث ایجاد تنش‌های کششی و ترک‌خوردگی خواهد شد.

 

ترک جمع شدگی ناشی از خشک شدن بتن

 

عوامل موثر بر ترک جمع شدگی ناشی از خشک شدن در بتن

عوامل موثر بر حمع‌شدگی بتن در محتوای آب ثابت عبارت هستند از:

  • محتوا، ابعاد و مشخصات فیزیکی سنگدانه‌ها
  • رطوبت نسبی
  • افزودی‌ها (مخصوصا کلسیم کلرید)
  • شرایط عمل‌آوری

تاثیر آب و سیمان بر روی جمع‌شدگی ناشی از خشک شدن، تقریبا برابر است.

 

روش های پیش‌گیری از ترک جمع شدگی ناشی از خشک شدن در بتن

به منظور کاهش جمع‌شدگی کلی بتن، رعایت اقدامات زیر ضروری است:

  • به حداقل رساندن محتوای آب (مطابق با الزامات بتن‌ریزی و پرداخت)
  • به حداقل رساندن میزان نرمه (مصالح بسیار ریز)
  • به حداکثر رساندن سنگدانه‌های مصرفی
  • استفاده از حداکثر دانه‌بندی ممکن سنگدانه
  • به کارگیری بهترین روش‌های عمل‌آوری

توجه داشته باشید که کاهش جمع‌شدگی، امکان ترک خوردن بتن را از بین نمی‌برد؛ چراکه ترک‌خوردگی ناشی از جمع‌شدگی، به عوامل دیگری نظیر موانع، طراحی، هندسه، روش اجرا و غیره بستگی دارد.