ترسیم پلان فونداسیون

پلان فونداسیون

پلان فونداسیون یکی از نقشه‌های سازه‌ای است که نوع، ابعاد، تعداد و موقعیت‌های پی‌ها را نسبت به شمال جغرافیایی منطقه و امتدادهای طولی/عرضی زمین مشخص می‌کند. پی‌های منفرد، نواری و گسترده از متداول‌ترین گزینه‌های اجرای فونداسیون سطحی هستند.

پلان فونداسیون چیست؟

پلان فونداسیون، یکی از نقشه‌های سازه است که به منظور تعیین نوع، تعداد، ابعاد و موقعیت پی‌ها، پایه‌‌ها، ستون‌ها، دیوارهای فونداسیون و شناژها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پلان، در فاز دو نقشه کشی ساختمان، پس از پلان آکس بندی و پلان ستون گذاری ترسیم می‌شود. مهندسان، اطلاعات موجود در نقشه فونداسیون ساختمان را به عنوان مبنای اجرای پی‌ها، بتن مگر و دیگر المان‌های مربوطه در نظر می‌گیرند.

 

نمونه‌ای از مدل سه بعدی ساختمان و پلان فونداسیون آن در نرم افزار رویت

 

پلان آکس بندی و ستون گذاری چیست؟

پلان آکس‌بندی و ستون‌گذاری، پلان‌هایی هستند که محل قرارگیری، امتداد و فاصله ستون‌ها را در نقشه‌های معماری نمایش می‌دهند. این پلان‌ها برای رسم نقشه فونداسیون ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. توجه داشته باشید که مبنای شروع ترسیم پلان فونداسیون، پلان همکف یا کف زیرزمین ساختمان است.

 

پلان آکس بندی

 

پلان فونداسیون شامل چه اطلاعاتی است؟

المان‌های موجو در پلان فونداسیون‌‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. در مجموع، اطلاعات حاصل از ترسیم پلان فونداسیون معمولا شامل موارد زیر می‌شوند:

  • پی‌های دیوارهای فونداسیون، پایه‌ها و ستون‌‌ها
  • دیوارهای فونداسیون و شناژها (تیرهای رابط یا کلاف)
  • پایه‌ها و ستون‌ها
  • دیوارهای حائل گودبرداری
  • پارتیشن‌ها و درها
  • بازکننده‌های موجود در دیوارهای فونداسیون نظیر پنجره، درب، کانا‌ل یا فضای آسانسور
  • جهت‌گیری، ابعاد و فاصله‌داری تیرچه یا خرپاهای کف
  • جوی‌های زهکشی و حوضچه‌های جمع‌آوری آب (در صورت نیاز)
  • دیتیل اجرایی فونداسیون و پی
  • تمامی ابعاد و نکات تکمیلی المان‌های فونداسیون

رسم نقشه فونداسیون ساختمان با استفاده از پلان آکس‌بندی و نقشه‌های پلان کف، پلان موقعیت و پلان دید جانبی انجام می‌گیرد. پیش از شروع ترسیم پلان فونداسیون، پلان کف باید به خوبی بررسی شده و نوع دیوارهای خارجی ساختمان مشخص شوند. به عنوان مثال، در صورت اجرای خانه آجری، فونداسیون آن نیازمند یک پله با عرض 10 سانتی‌متر است. این وضعیت باعث افزایش 20 ساتی‌متری طول و عرض فونداسیون می‌شود. در نتیجه، نوع دیوارها، بر روی المان‌های رسم نقشه فونداسیون ساختمان تاثیرگذار خواهد بود.