ما در شبکه های اجتماعی :

برگه سبز نظارت

خانه برگه سبز نظارت

برگه سبز نظارت

برگ سبز نظارت پس از انجام طراحی های صورت گرفته توسط مهندسین معماری ، سازه ، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی از طرف نظام مهندسی برای ملک مذکور به منظور نظارت بر انجام پروژه ، مهندس ناظر معرفی میگردد و مطابق با برگ سبز نظارت مسئولیت بروز خطر و هر گونه مشکل احتمالی به عهده مهندس ناظر میباشد.

با شروع شدن کار اجرایی ساختمان چند ناظر(بستگی به مشخصات کلی بنا ممکن است یک ناظر هم باشد.) از سوی سازمان های نظام مهندسی برای پروژه معرفی می شد . مسئولیت ناظر، نظارت بر اجرای درست کار می شود و برگِ سبز نظارت گواهی تضمین است بر انجام شدن نظارت دقیق و کامل توسط ناظر می باشد . ناظر مطابق برگ تعهد نظارت مسئول نظارت دقیق و کامل بر ساختمان است و هر طور نقص احتمالی به عهده ایشان می باشد.برگه سبز نظارت

تهیه برگه سبز نظارت

شما می توانید جهت تهیه برگه سبز نظارت و مشاوره رایگان و اطلات بیشتر از این برگه با کارشناسان پی برز تماس حاصل فرمایید.

مشاوره و خرید برگه سبز نظارت

مشاوره و خرید برگه سبز نظارت

شماره های ارتباط با کارشناسان ما
09125143807
02177893800
02177193179

تهیه برگه سبز نظارت

شماره های تماس با کارشناسان مربوطه

09125143807
02177893800
02177193179