ما در شبکه های اجتماعی :

برگه برق و مکانیک

خانه برگه برق و مکانیک

برگه برق و مکانیک

برگه سبز مهندسی یا برگ تعهد مهندسی شامل برگه های متعددی می شود از جمله برگه برق و مکانیک، که به عنوان یک تضمین برای انجام شدن یک طراحی اصولی همه جانبه ساختمان در نظر گرفته شده است. برگه تأسیساتی نیز به عنوان یکی از این برگه ها به طراحی و ساخت اصولی تأسیسات یک ساختمان اشاره دارد.

تمام این برگه ها در کنار هم تضمینی هستند برای این که هر آنچه در ساخت یک بنا به کار برده می شود به طور کامل از ضوابطی خاص تبعیت کند. ضوابطی که در مباحث مقررات تدوین شده ملی ساختمان و شهرداری های منطقه های گوناگون به ثبت رسیده است.

تضمینی که برگه های سبز مهندسی در رابطه با انجام شدن طراحی اصولی ساختمان ارائه می دهند درباره چهار گرایش اصلی و مهم در ساخت یک بنا خواهد بود. این چهار گرایش عبارت هستند از:

  • معماری
  • سازه (محاسبات)
  • تأسیسات الکتریکی
  • تأسیسات مکانیکی

در برگه تاسیسات یک ساختمان مهندس مکانیک نظارت بر روی تاسیسات مکانیکی ساختمان را به عهده می گیرد و متعهد می شود که کار نظارت بر تاسیسات ساختمان را بر اساس قوانین و مقررات ملی ساختمان و اصول فنی انجام   و مراحل مختلف پیشرفت تاسیسات ساختمان را به اطلاع دفتر خدمات شهرداری برساند.  در نهایت مهندس مکانیک در برگه تاسیسات متعهد می شود که بر کلیه کار تاسیسات ساختمان از ابتدا تا انتها نظارت کافی داشته باشد.

تهیه برگه مکانیک (تاسیسات)

به دلیل اهمیت فوق العاده برای تأسیسات مختلف ساختمان، هر بنایی برای ساخته شدن نیازمند خرید برگه تأسیساتی است. به این برگه، برگه تاسیسات نیز گفته می شود؛ چرا که تأسیسات یک ساختمان عموماً به سیستم های برق و مکانیک آن مربوط هستند.

شما می توانید جهت مشاوره رایگان و خرید این برگه با کارشناسان پی برز تماس حاصل فرمایید.

قیمت و خرید برگه تاسیسات

قیمت برگه تأسیساتی با توجه به شاخص هایی مختلف تعیین می شود. یکی از مهم ترین مواردی که بر قیمت این برگه اثرگذار خواهد بود متراژ ساختمان است.

جهت تهیه و خرید برگه محاسبات و مشاوره با کارشناسان ما در ارتباط باشید .

مشاوره و خرید برگه برق و مکانیک

مشاوره و خرید برگه برق و مکانیک

شماره های ارتباط با کارشناسان ما
09125143807
02177893800
02177193179

تهیه برگه برق و مکانیک

شماره های تماس با کارشناسان مربوطه

09125143807
02177893800
02177193179