ما در شبکه های اجتماعی :

برگه استحکام بنا

خانه برگه استحکام بنا

برگه استحکام بنا

پس از تایید ساختمان از سوی مهندس ناظر، مالک برای تهیه ی گواهی پایان کار با در دست داشتن برگه استحکام بنا به شهرداری مراجعه می کند. با تایید و صدور یک برگه استحکام بنا در واقع مهندس ناظر اعلام میکند که از ساختمان مورد نظر بازدید به عمل آورده است و آن را از نظر استحکام و ایستایی مورد تایید می داند. یکی از مهمترین مراحل ساخت و طراحی معماری برخی از ساختمانها محسوب می شود. اخذ استحکام بنا از الزامات پایان کار ساختمان است.

از جمله پیش نیازهای تهیه ی برگه استحکام بنا تهیه ی گواهی پایان کار برای ساختمان مورد نظر می باشد. مالک ابتدا برای تهیه ی گواهی استحکام بنا از یک مهندس ناظر جهت بازدید از ساختمان خود و تایید آن از سوی مهندس اقدام می کند. پس از تایید ساختمان از سوی مهندس ناظر، مالک برای تهیه ی گواهی پایان کار با در دست داشتن برگه استحکام بنا به شهرداری مراجعه می کند.

یکی از قوانینی که در راستای افزایشامنیت ساختمان توسط پیماکاران الزامی شده است داشتن برگه تاییدیه استحکام بنا است. بنابراین استفاده از مهندس ناظر در تمام مراحل کار ساختمان سازی است. که از دهه 70 قرن چهاردهم هجری شمسی به بعد برای پیمانکاران الزامی شده است

تهیه برگه استحکام بنا

برای اولین مرحله از مراحل تهیه این برگه شما باید از یک مهندس که دارای پروانه ی اشتغال می باشد برای بازدید از ساختمان خود کمک بگیرید.

پس از بازدید ساختمان توسط مهندس ناظر، شما باید مدارک لازم جهت دریافت گواهی استحکام بنا را در اختیار شخص ناظر قرار دهید تا بتواند پرونده ی مورد نظر را تشکیل دهد. بعد از این مراحل، مهندس ناظر مربوطه از مراحل بازدید از ساختمان شما گزارشی تهیه خواهد کرد که باید آن را در دفاتر خدمات الکترونیک موجود در سطح شهر ثبت نماید.

پس از این مراحل ناظر ساختمان برگه استحکام بنا را دریافت می کند و در دفاتر اسناد رسمی این برگه به امضای مالک ساختمان یا وکیل او خواهد رسید. با مهر و امضای هر دو طرف در صورت نیاز، عملیات محکم سازی بنا انجام خواهد شد. همچنین مهندس ناظر در این مرحله می بایست گزارش تهیه شده از پایان فرایند محکم سازی ساختمان را به همراه گواهی استحکام بنا در دفاتر خدمات الکترونیک ثبت نماید.

شما می توانید جهت مشاوره رایگان و تهیه آن با کارشناسان پی برز تماس حاصل فرمایید.

مشاوره و خرید برگه استحکام بنا

مشاوره و خرید برگه استحکام بنا

شماره های ارتباط با کارشناسان ما
09125143807
02177893800
02177193179

تهیه برگه استحکام بنا

شماره های تماس با کارشناسان مربوطه

09125143807
02177893800
02177193179