بتن ریزی سقف تیرچه بلوک

پس از آرماتوربندی سقف نوبت به بتن ریزی می‌رسد. بتن ریزی به صورت یکنواخت از یک گوشه شروع می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که نباید حجم زیادی از بتن در یک قسمت ریخته شده و پخش شود.

ضخامت بتن ریزی سقف روی بلوک‌ها تقریبا برابر 5 سانتی‌متر بوده و پخی یونولیت‌ها نیز به دلیل نفوذ بهتر بتن در کلاف عرضی است.

چون امکان دررفتگی قالب‌ها وجود دارد، باید در هنگام بتن ریزی یک کارگر از طبقه زیرین مراحل اجرایی را بررسی کرده تا در صورت بروز مشکل سریعا اطلاع دهد.

 

 

پس از بتن ریزی، تراکم بتن به وسیله ویبراتور بتن انجام شده و بعد پرداخت بتن  انجام می‌گیرد. در مرحله آخر نسبت به عمل آوری بتن باید اقدام شود.

 

میزان تحمل بار سقف تیرچه بلوک

میلگردهای کششی داخل پاشنه، بتن و میلگرد فوقانی بالای تیر فرعی، مقاومت کششی و فشاری مناسبی فراهم می‌کنند. به همین دلیل این سقف در برابر بار قائم و لنگر خمشی مقاومت خوبی دارد.

میزان تحمل بار سقف تیرچه بلوک توسط طراح سازه تعیین می‌شود. اما تقریبا این سقف می‌تواند حداکثر در برابر 800 کیلوگرم بر مترمربع بار مرده و زنده مقاومت کند. برای بارهای بیشتر از این باید از تیرچه دوبل استفاده کرد.

به طور کلی هر چه ضخامت سقف بیشتر شود، ممان اینرسی آن بیشتر شده و در نتیجه میزان تحمل بار آن افزایش می‌یابد.

سقف تیرچه و بلوک برای بارهای یکنواخت و استاتیک مناسب است به همین دلیل توصیه می‌شود از این نوع سقف برای پارکینگ که بار متمرکز و دینامیک دارد، استفاده نشود.

 

 

 

 

ابعاد تیرچه و بلوک

فاصله محور به محور تیرهای فرعی نباید از 70 سانتی‌متر بیشتر شود اما معمولا این فاصله را 60 سانتی‌متر اجرا می‌کنند.

با توجه به اینکه عرض تیرهای فرعی نباید از 10 سانتی‌متر و همچنین از 0.285 ضخامت سقف کمتر باشد، به همین دلیل عرض بلوک‌ها را 50 سانتی‌متر در نظر می‌گیرند تا فاصله 0.6 متری محور به محور تیرهای فرعی تامین شود.

ارتفاع بلوک‌ها با توجه به ضخامت سقف و میزان باری که باید تحمل شود، متغیر است. بلوک‌های یونولیتی معمولا با ابعاد 25×50×200 و بلوک‌ها سیمانی و سفالی با ابعاد معمولا 25×30×50 تولید می‌شوند.

ارتفاع تیرهای فرعی معمولا 25 و 27 سانتی‌متر است. همانطور که گفتیم حداقل عرض پاشنه بتنی 10 سانتی‌متر است ولی توصیه می‌شود آن را 14 سانتی‌متر اجرا می‌کنند.

حداقل ضخامت بتن پاشنه 4 سانتی‌متر بوده و نباید از مقدار قطر بزرگ‌ترین میلگرد کششی + 30 میلی‌متر کمتر باشد.

معمولا ضخامت بتن پاشنه را بین 4.5 تا 5.5 سانتی‌متر اجرا می‌کنند.

 

 

ضخامت سقف تیرچه یونولیت

ارتفاع تیرچه بلوک وابسته به ارتفاع تیرهای فرعی است. در صورتی که ارتفاع تیر فرعی 25 سانتی‌متر باشد، با 5 سانتی‌متر ضخامت بتن پوششی، ضخامت این سقف برابر با 30 سانتی‌متر می‌شود.

حال اگر ارتفاع تیر فرعی 27 سانتی‌متر باشد، با 5 سانتی‌متر بتن پوششی، ضخامت برابر با 32 سانتی‌متر می‌گردد.

در صورتی که تکیه‌گاه ساده فرض شود، حداقل ضخامت این دال بتنی، یک بیستم طول دهانه (طول دهانه × 0.05) در نظر گرفته می‌شود (برای دهانه 6 متری، 30 سانتی‌متر ضخامت لازم است یعنی 25 سانتی‌متر تیرچه و 5 سانتی‌متر بتن پوششی).

ولی اگر تکیه‌گاه گیردار یا نیمه گیردار باشد، ضخامت سقف را می‌توان یک بیست و ششم طول دهانه (طول دهانه × 0.038) اجرا کرد.

در سقف‌هایی که مسئله خیز مطرح نباشد این مقدار می‌تواند تا یک سی و پنجم (طول دهانه × 0.028) کاهش یابد.

معمولا در طراحی این نوع سقف‌ها تکیه‌گاه ساده فرض می‌شود.

حداکثر دهانه برای این سقف 8 متر است ولی پیشنهاد می‌شود برای دهانه‌های بیشتر از 7 متر استفاده نشود یا از تیرچه دوبل استفاده گردد. معمولا سقف تیرچه یونولیت برای دهانه‌های بزرگتر مشکل لرزش و ایجاد صدا دارد.

 

محدودیت‌های فنی سقف تیرچه و بلوک

  • فاصله محور به محور تیرچه‌ها، نباید از ۷۰ سانتی‌متر بیشتر باشد.
  • ضخامت بتن پوششی قسمت بالای سقف (روی بلوک ‌ها)، نباید از ۵ سانتی‌متر و همچنین از یک دوازدهم فاصله محور به محور تیرچه‌های مجاور، کمتر باشد.
  • عرض تیرچه‌ها نباید از ۱۰ سانتی‌متر کوچک‌تر و همچنین از 0.28 برابر ضخامت کل سقف کمتر باشد. به طور مثال اگر ضخامت کل سقف 35 سانتی‌متر باشد، عرض تیرچه‌ها برابر با 10 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.
  • حداقل فاصله دو بلوک دو طرف یک تیرچه، پس از نصب نباید از ۶.۵ سانتی‌متر کمتر باشد.
  • ضخامت سقف برای تیرها با تکیه‌گاه ساده، نباید از یک بیستم دهانه کم‌تر باشد.

در مورد تیرهای یکسره (تکیه‌گاه‌های گیردار) نسبت ضخامت به دهانه، یک بیست و ششم دهانه در نظر گرفته می‌شود.

در سقف هایی که مسئله خیز مطرح نباشد، این مقدار می‌تواند تا یک سی و پنجم دهانه نیز کاهش یابد.

  • حداکثر دهانه مورد پوشش (در جهت طول تیرچه‌های پیش ساخته) یا تیرچه‌های منفرد، نباید از ۸ متر بیشتر شود.

توصیه می‌شود برای اطمینان بیشتر، دهانه مورد پوشش بیش از ۷ متر نباشد و در صورت وجود سربارهای زیاد و یا دهانه‌های بیش از ۷ متر از تیرچه‌های مضاعف (یعنی دو تیرچه کنار هم) استفاده شود.