بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی

معمار: Gus Wüstemann Architects
موقعیت بنا: زوریخ، سوئیس
سال اتمام پروژه: 2017
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
خانه Z22 محلی برای زندگی چند خانواده به همراه گارگاه می باشد که در شهر زوریخ واقع شده است. به دلیل وضع قوانین جدید در منطقه این پروژه، آپارتمان Z22 دستخوش بازسازیی به شیوه متفاوتی شده است. به عنوان مثال پوسته و دیوارهای اصلی به لحاظ محافظت از بنای تاریخی به همان شکل مانده اند و هیچ گونه تغییری در فرم بیرونی آنها شکل نگرفتهه است. پوسته اصلی از داخل برای محکم کاری مرمت شده. پروژه فوق خانه ای با قدمتی 170 ساله به همراه دیوارهای سنگی شکل معاصر امروزی به روح خود نفوذ داده و از نوع شناسی خاصی بهره می برد.
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
پنج آپارتمانی مدرن کوچک و چهار کارگاه و آتیله در کارگاه های سابق تعبیه شده است. دیوار سنگی بسیار قدیمی هستند و مورد بازسازی و مرمت زیادی قرار گرفته اند. لایه های گچ اصلی دیوارها حذف گردیده اند تا معمار به دیوار سنگی اصلی برسد. گچ دیوارها خراب شده بود و به دیوار سنگی آسیب می رساند. به همین دلیل از این متریال را از داخل تراشیده اند تا بنا به شکل مطلوبی برسد. ین اقدامات به دلیل محافظت و جنبه اجتماعی انجام شد صاحبان خانه ارتباط بهتری با بنا برقرار کنند.
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
طراحان با بررسی هر فضا و محدودیت های موجود المان های ضروری در فضا تعبیه کرده اند. سنگ به کار رفته و رنگ آن بهترین نمونه ایتالیایی است که تمام واحد از سرویس بهداشتی تا آشپزخانه را زینت بخشیده است. اکثر عرصه ها گسترده اند و کمی سبک مینیمال به چاشنی طراحی اضافه شده تا تلفیق سادگی در کنار مدرن به زیبایی ارائه شود. پنجره های چوبی توسط یک قاب 20 سانتی متری به طور مستقیم به سنگ ها متصل شده است. در برخی فضاها به دلیل ضعف سازه ای از متریال بتن استفاده شده تا عمر ساختمان را در آینده افزایش دهد. تنها بخشی که کاملا تغییر کرده نمای بیرونی است. زمانی که از بیرون این ساختمان را مشاهده می کنید غیرممکن است به پوسته تاریخی درون آن پی ببرید.
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
بازسازی خانه ای مدرن در کالبدی تاریخی
منبع: archdaily.com