بازسازی حیاط خلوت مدرن در ساختمان های سنتی چین

فضای حیاط خلوت در خانه های چین یکی از رایج ترین عرصه های معمارانه در نوع شناسی و هویت شهری کشور چین می باشد. شما یک حیاط خلوت را از مدرن ترین ساختمان در پکن تا سنتی ترین خانه در جنوب چین مشاهده می کنید. به عبارتی ساده حیاط خلوت در چین “heyuan” نامیده می شود و به فضایی اطلاق شده که از چهار طرف توسط ساختمان احاطه می شود. با توجه به شیوه های سنتی حیاط خلوت فضایی برای اجتماع خانواده های بزرگ در کنار هم بود و به همین طریق چند خانه حول همین حیاط ها شکل می گرفتند.
این پدیده ساده چندین نسل از یک خانواده را کنار هم قرار می داد و باعث میشد تا اجتماع های کوچک یا همان micro-communities در هر محله شکل بگیرد. یا این حال در طول چند سال اخیر حیاط های خلوت به دلیل موج نوسازی و شهرسازی پیشرفته مورد تهاجم توسعه شهری قرار گرفته اند. اصلاحات ملی دهه 50 میلادی بسیاری از حیاط های خلوت ساختمان ها که توسط خانواده ها و گروه های مختلف اشغال شده بود را تقسیم کردند و همین امر باعث شد که چنین فضای منحصربه فردی از بین بروند.
امروزه موج نوسازی و شرایط بازار منافع تازه ای را برای معماران ایجاد کرده است. کشف خانه ها و نوسازی آنها باعث شد تا این گروه های معماری عرصه های حیاط خلوت را در بسیاری از ساختمان های سنتی کشف کنند و مفهوم نوسازی در پروژه های آنها تعریف تازه ای پیدا کند. در ادامه چندین نمونه بازسازی و نوسازی حیاط خلوت در ساختمان های سنتی را برای شما قرار داده ایم.

 

Micro-Yuan’er / ZAO/standardarchitecture

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Xiezuo Hutong Capsule Hotel / B.L.U.E. Architecture Studio

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Courtyard House Plugin en Masse – Second Phase / People’s Architecture Office

بازسازی حیاط خلوت مدرن

One Person Gallery / Wutopia Lab

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Dongyuan Qianxun Community Center / Scenic Architecture Office

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Zhu’an Residence / Zhaoyang Architects

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Tea House in Li Garden / Atelier Deshaus

بازسازی حیاط خلوت مدرن در فضای سنتی

Cave House in Loess Plateau / hyperSity Architects

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Eight Tenths Garden / Wutopia Lab

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Bamboo Forest on the Roof / V STUDIO

بازسازی حیاط خلوت مدرن سبز

Teahouse in Hutong / ARCHSTUDIO

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Transform and Rethink / Hu Yue Studio

بازسازی حیاط خلوت سنتی سفالی

Yi She Mountain Inn / DL Atelier

بازسازی حیاط خلوت مدرن

Shidao Resort / Duoxiang Studio

بازسازی حیاط خلوت مدرن سبز

Fuchun Kosa Zou Ma Lou / Atelier Archmixing

بازسازی حیاط خلوت مدرن در خانه سنتی

Twisting Courtyard / ARCHSTUDIO

بازسازی حیاط خلوت مدرن

HE-Restaurant / GOA

بازسازی حیاط خلوت مدرن

 

منبع:archdaily.com