اهمیت اتصالات سازه های فولادی در چیست؟

رفتار واقعی سازه‌های فولادی با نتایج حاصل از تحلیل‌ها تفاوت زیادی دارد. این موضوع باعث پیچیدگی طراحی و تحلیل اتصالات سازه های فولادی می‌شود. هنگامی که یک عضو سازه‌ای بر اثر اعمال بارهای اضافی می‌شکند، معمولا تحلیل رفتار آن عضو نسبت به بررسی اتصالات در اولویت قرار می‌گیرد.

از آنجایی که اتصالات وظیفه توزیع نیرو بین چندین عضو سازه را برعهده دارند، این رویکرد می‌تواند بر روی ایمنی عضوهای درگیر تاثیرگذار باشد. به علاوه، هزینه اتصالات بخش زیادی از هزینه تمام شده ساخت سازه های فولادی را دربرمی‌گیرد. با توجه به این دلایل، طراحی و انتخاب صحیح اتصالات سازه های فولادی به منظور دستیابی به ایمنی کافی و جلوگیری از هزینه‌های اضافی اهمیت بالایی خواهد داشت.

 

 

 

 

 

موارد استفاده اتصالات سازه های فولادی چیست؟

به طور کلی، اتصالات سازه های فولادی به دلایل زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  • هنگامی که نیاز به ساخت سازه‌ای بلند با ظرفیت باربری بالا وجود داشته باشد، چندین قطعه پیش ساخته برای ساخت عضوهای سازه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت، قطعات مختلف توسط اتصالات به یکدیگر وصل می‌شوند تا یک عضو یکپارچه و مستحکم ساخته شود.
  • در سازه‌هایی با دهانه بلند، قطعات مختلف در طول‌های استاندارد تهیه شده و توسط اتصالات به یکدیگر متصل می‌شوند. در این شرایط، اتصال چندین قطعه به یکدیگر نیازمند طراحی مناسب اتصالات است.
  • مواقعی که نیاز به اتصال چند عضو در بخش‌های انتهایی سازه باشد. به عنوان مثال، برای اتصال تیرهای فرعی به تیرهای اصلی، ستون، کف و غیره باید از اتصالات مناسب استفاده کرد.

 

 

تقسیم بندی انواع اتصالات سازه های فولادی بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

تقسیم‌بندی انواع مختلف اتصالات سازه های فولادی به انتخاب گزینه‌های مناسب برای طراحی کمک می‌کند.اتصالات سازه های فولادی را می‌توان به روش‌های مختلف تقسیم‌بندی کرد.

اتصالات سازه های فولادی بر اساس معیارهای مختلف به پنج دسته زیر تقسیم می‌شوند:

  • اتصالات سازه های فولادی بر اساس ابزار اتصال
  • اتصالات سازه های فولادی بر اساس توزیع نیروهای داخلی
  • اتصالات سازه های فولادی بر اساس المان های سازنده
  • اتصالات سازه های فولادی بر اساس عضوهای متصل شوند
  • اتصالات سازه های فولادی بر اساس محل اجرا

در ادامه، به معرفی این پنج دسته می‌پردازیم.