ما در شبکه های اجتماعی :

اهداف و استراتژی ها

خانه اهداف و استراتژی ها

اهداف دراز مدت

. ارائه خدمات مشاوره با كيفيت مطلوب در زمينه هاي ژئوتكنيك
.ارتقاء سطح کيفي مطالعات و بالطبع جلب رضايت كارفرمايان
.ايجاد اشتغال مناسب در بخش خدمات مشاوره‌اي فني و علمي
.شركت در مناقصات بين المللي و ارائه خدمات برون مرزي و صدور خدمات مهندسی
.ايجاد آرشيو معتبر اسناد و مدارك فني و علمي مطابق با استانداردهاي بين المللي

اهداف ميان مدت

. نيل به سطح بالاي بهره وري
.ايجاد نظام مبادله اطلاعات و مشاركت در خدمات با موسسات مشابه
.عضويت در مجامع علمي،فني و حرفه‌اي و شركت در سمينارها و كنفرانس‌هاي علمي داخلي و خارجي جهت ارتقاء سطح علمي فعاليتهاي حرفه‌اي

اهداف كوتاه مدت

. انجام به موقع پروژه‌ها در جهت جلب رضایت کارفرمایان
. توسعه كمي فعاليتها
. افزايش راندمان كاري
.توسعه فضاي كاري
.توسعه نيروي انساني

سياستها و اقدامات عملي

 • .عقد قرارداد و افزايش حجم فعاليتها
 • .بكارگيري نيروي بالقوه و پوياي کادر جوان
 • .بكارگيري آخرين تكنولوژي هاي روزو جديدترين روشهاي علمي و استانداردهای دنيا در زمينه مهندسي
 • .آموزش نيروي انساني در دوره‌هاي تخصصي
 • .افزايش درآمد شركت
 • .ايجاد پايگاه اطلاعاتي در حد نياز هاي حرفه اي
 • .ارائه نتايج مطالعات پروژه ها در قالب مقالات و نشريات علمي و فني

استراتژي شركت در جهت دستيابي به اهداف

 • به منظور دستيابي به اهداف برشمرده، مديريت شركت در چهارچوب استراتژي ذيل روند كاري خود را دنبال خواهد نمود
 • .حركت در جهت توسعه علمی و فرهنگی جامعه شناسی
 • .عرضه خدمات كارشناسي، فني و مشاوره‌اي با بالاترين كيفيت
 • .به روزشدن با آخرين دست آوردهاي علمي و فني در جهت ارتقاء سطح فعاليتهاي حرفه‌ای،ارزيابي و بازنگري مداوم گام‌ها و مراحل پيشرفت به منظور تطابق با اهداف و سياستهاي شركت.

نظام مستند سازی

نظام مستند سازی

مستند سازی ، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه آن و چگونگی بهره برداری و نگهداری را ، با تحلیل و ارزیابی مربوط در پروژه را نشان می دهد .

در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها ، ابتکارها ، خلاقیت ها ، تنگناها ،و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق می افتد و برای هریک راه حل ها و تدابیری اتخاذ می شود ، چنانچه این تدابیر مستند شوند ، کمک موثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه گرائی در اجرای طرح ها و پروژه ها می شود

نظام مدیریت و کنترل پروژه

نظام مدیریت و کنترل پروژه

شایستگی مدیریتی ( از ابعاد دانشی و عملکردی ) مدیران پروژه ، در 9 حوزه مدیریت انسجام ، محدوده ، زمان ، هزینه ، کیفیت ، منابع انسانی ، ارتباطات ، ریسک و تامین پروژه به اختصار و سرفصل وار ارائه شده است .

در مدت اجرای پروژه وقایع و رویدادها ، ابتکارها ، خلاقیت ها ، تنگناها ،و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق می افتد و برای هریک راه حل ها و تدابیری اتخاذ می شود ، چنانچه این تدابیر مستند شوند ، کمک موثری به پرهیز از دوباره کاری و تجربه گرائی در اجرای طرح ها و پروژه ها می شود

حوزه مدیریت ارتباطات پروژه

حوزه مدیریت ارتباطات پروژه

تعیین اطلاعات تفصیلی مورد نیاز ذینفعان پروژه و سازمان
استقرار سیستم ذخیره سازی اطلاعات پروژه
مستند سازی موارد پشتیبانی مرتبط با ذینفعان پروژه
شناسایی نیازهای خارجی به اطلاعات
تعیین الگوی اطلاعات مورد نیاز
تکوین روش های بازخورد برای اطمینان از ارتباط دو طرفه
شناسایی میزان بلاواسطه بودن نیاز
روش های مورد استفاده برای انتقال اطلاعات تعیین فناوری
شناسایی تجربه تیم پروژه برای انجام آموزش های مرتبط با فناوری اطلاعات
شناسایی روش های مورد نیاز برای ارتباطات غیر معمول
تکوین برنامه مدیریت ارتباطات پروژه
استقرار فرآیند و چرخه گزارش وضعیت پروژه
تعیین نیازمندی های گزارش زمان صرف شده در پروژه
انتخاب مکانیزم مناسب برای گزارش زمان صرف شده پروژه

گزارش دهی

گزارش دهی

سیستم گزارش دهی به کارفرما به صورت آمار روزانه ، هفتگی ، ماهیانه و سالیانه بوده که این گزارشات به صورت ،Hard copy و Digital file بوده که شامل توضیح عملکرد نمودارها مختلف میله ای و جداول ارقامی ارائه می گردد و در صورت ضرورت جهت ارائه در جلسات قابل Presentation پیشرفت پروژه ها و تحلیل عملکرد را دارند .