انواع وال‌پست

انواع وال‌پست به معنای نگهدارنده دیوار و به ۲ صورت وال پست قائم و وال پست افقی است.

 1. این وال پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهند شد‌.
 2. وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش می‌شود‌.

انواع وال‌پست

فاصله بین وال پست‌های قائم

طبق تعریف بند ۳-۷-۱ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه‌ای یا تیغه ای بین دو پشت بند، نباید از مقادیر زیر تجاوز کند:

 • ۴۰ برابر ضخامت دیوار و یا ۶ متر (هرکدام که کمتر باشد)
 • در صورت تجاوز از این مقدار دیوار باید به وسیله ستونک قائم wall post مهار گردند.

بنابراین، برای ضخامت‌های معمول دیوارهایی که در حال حاضر اجرا می‌شود، فاصله بین وال پست‌های قائم برابر است با‌:

 • دیوار با ضخامت ۱۰ سانتی‌متری: فاصله بین وال پست‌های قائم ۴ متر
 • دیوار با ضخامت ۱۵ سانتی‌متری: فاصله بین وال پست‌های قائم ۶ متر
 • دیوار با ضخامت ۲۰ سانتی‌متری: فاصله بین وال پست‌های قائم ۶ متر

اما در اجرا ، معمولا ناظرین، تمایل دارند که فاصله بین وال پست‌ها بیشتر از ۴ متر نباشد و در بسیاری از پروژه ها فاصله بین ۲/۵ تا ۳ متر است.

 • دکوراسیون آرایشگاه

انواع مختلف وال پست‌ها در اجرا

 • اجرا توسط انکربولت و نبشی
 • اتصال دیوار به ستون توسط میلگرد
 • اجرای تسمه دور تا دور ستون
 • قرار دادن میلگرد در داخل ستون‌های مجاور
 • عبور میلگرد در سوراخ قالب‌ها و مهار دیوار
 • اجرای وال پست جان پناه در بام