انواع نقشه ازبیلت چه هستند ؟

در بخش‌های قبلی، تغییرات قابل اشاره در نقشه‌های ازبیلت و کاربردهای این نقشه‌ها را مرور کردیم. نقشه‌های ازبیلت، انواع مختلفی دارند. این نقشه‌ها، بر اساس کاربرد، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

 

  • نقشه ازبیلت معماری
  • نقشه ازبیلت تاسیسات مکانیکی
  • نقشه ازبیلت تاسیسات الکتریکی

 

از ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین نقشه‌های مورد نیاز برای شروع پروژه‌های ساختمانی، پلان کف‌سازی است. به منظور ترسیم باقی نقشه‌های ساختمان، قبل از هر چیزی باید پلان کف را با دقت بالا طراحی کرد. جزئیات این نقشه، به طور مستقیم بر روی نقشه‌های بعدی تاثیر می‌گذارد. دیوارهای خارجی، دیوارهای داخلی، پنجره‌ها، درها و المان‌های سازه‌ای قابل مشاهده نظیر ستون‌ها و پله‌ها، از مواردی مهمی هستند که در پلان کف نمایش داده می‌شوند. از این‌رو، تهیه نقشه ازبیلت کف، برای اطمینان از اجرای صحیح مراحل بعدی پروژه، ضروری است.

انواع نقشه ازبیلت

 

 

ازبیلت برق
                                                                   نمونه‌ای از نقشه ازبیلت تاسیسات مکانیکی 

 

 

از دیگر نقشه‌های ازبیلت مهم، می‌توان به نقشه ازبیلت برق ساختمان یا تاسیسات الکتریکی اشاره کرد. این نقشه‌ها، تمام تجهیزات، قطعات و اتصالات مربوط به تاسیسات الکتریکی را نمایش می‌دهند. در بسیاری از پروژه‌ها، ازبیلت برق ساختمان و همچنین ازبیلت تاسیسات مکانیکی از پیمانکاران خواسته می‌شود. این نقشه‌ها، اهمیت بالایی در فازهای بعدی پروژه‌های در حال اجرا یا بازسازی و نگهداری پروژه‌های اتمام‌یافته دارند.

انواع نقشه ازبیلت