انواع سازه نگهبان چه هستند؟

انواع سازه نگهبان

سازه‌های نگهبان معمولا به دو صورت دائمی و غیر دائمی اجرا می‌شوند. از سیستم‌های اجرای سازه‌های نگهبان می‌توان به روش دیوار حائل، سپرگونه، مهاربندی، خرپا، خاک مسلح، دیوار زیرزمین اشاره کرد.

هر یک از این دسته‌بندی‌ها به روش‌های مختلف اجرا می‌شوند که در ادامه به معرفی جزئیات آن‌ها می‌پردازیم.

 

 • سازه نگهبان خرپایی
 • سازه‌ نگهبان سپرگونه
  • شمع کوبی
   • درجا
   • پیش ساخته
  • سپرکوبی
  • مهار متقابل
 • مهاربندی
  • انکراژ
  • نیلینگ
  • دوخت به پشت
 • دیوار حایل
  • وزنی
   • معمولی
   • شبکه‌ای
   • گابیون
  • نیمه وزنی
  • پشت بند دار
  • طره‌ای
  • دیوار زیرزمین
   • دیوار مستقل
   • دیوار متصل
 • دیوار دیافراگمی
 • خاک مسلح
  •  فیزیکی
  • شیمیایی
  • مکانیکی
  • ترکیبی
 • شاتکریت

 

سازه نگهبان خرپایی چیست؟

 

استفاده از «سازه خرپایی» (Truss Construction)، یکی از متداول‌ترین روش‌های اجرای سازه نگهبان غیر دائمی در مناطق شهری است. در این روش، از المان‌های فولادی به صورت افقی و عمودی برای تقویت دیواره‌های گود استفاده می‌شود.

 

 

سازه نگهبان خرپایی
                                                                        نمای جانبی سازه خرپایی

اجرای سازه نگهبان به روش خرپایی چگونه انجام می‌شود؟

 

اجرای سازه نگهبان خرپایی معمولا مطابق با مراحل زیر انجام می‌گیرد:

 

 • حفر چاه‌ها در مجاورت محدوده گودبرداری و به عمق گود مورد نظر برای جانمایی عضوهای قائم خرپا
 • ادامه حفاری به اندازه عمق محاسبه شده برای شمع انتهای تحتانی
 • آرماتوربندی محل شمع
 • جانمایی خرپای قائم درون محل شمع و شروع بتن‌ریزی
 • برداشت خاک در امتداد دیواره گود با یک شیب مطمئن
 • اجرای فونداسیون برای نگهداری المان‌های مایل خرپا
 • اتصال عضو مایل به خرپای قائم و صفحه ستون
 • اجرای همزمان عملیات بالا برای خرپا‌های دیگر در امتداد دیواره گود
 • برداشت مرحله‌ای خاک بین المان‌های قائم و افقی خرپا در امتداد دیواره گود
 • نصب عضوهای افقی و قطری خرپا در هر مرحله

 

 

 

مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی
                                                                            مراحل اجرای سازه خرپایی

مزایای سازه نگهبان خرپایی چه هستند؟

 

 • مناسب برای اکثر گودهای واقع در مناطق شهری
 • انعطاف‌پذیری بالا در اجرا
 • امکان استفاده مجدد از خرپاها
 • سادگی و عدم نیاز به دستگاه‌های مخصوص

 

معایب سازه نگهبان خرپایی چه هستند؟

 

 • سرعت کم‌تر نسبت به روش‌های جدید
 • اشغال فضای گود توسط خرپاها
 • احتمال نیاز به برداشت دستی بخش از خاک