انواع ترک پس از گیرش بتن چه هستند ؟

انواع ترک پس از گیرش بتن 

پس از گیرش بتن نیز احتمال رخ دادن ترک در آن وجود دارد. در این مرحله، انواع ترک در بتن، به خاطر تغییر حجم و واکنش‌های شیمیایی به وجود می‌آیند. تغییر حجم بتن، یک پدیده غیر قابل اجتناب است. جذب/دفع رطوبت (جمع‌شدگی ناشی از جمع شدن) یا تغییرات دما (انقباض و انبساط حرارتی)، به عنوان عوامل اصلی این پدیده در نظر گرفته می‌شوند. در صورت عدم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تغییر حجم اضافی، ترک‌خوردگی بتن را به همراه خواهد داشت.

واکنش‌های شیمیایی درون بتن از جمله خوردگی میلگردها، حمله سولفاتی و واکنش سنگدانه با مواد قلیایی، می‌توانند باعث گسترش ترک‌ها شوند. انتخاب مصالح باکیفیت، بتن‌ریزی مناسب، تراکم کافی و عمل‌آوری خوب، از جمله اقدامات مناسب برای جلوگیری از اثرات مخرب واکنش‌های شیمیایی هستند. البته در صورت وجود شرایط محیطی بسیار بد، مقابله ترک‌های ناشی از واکنش‌های شیمیایی، بسیار دشوار می‌شود.

کریزینگ چیست ؟

ترکچه یا «کریزینگ» (Crazing)، ترک‌های بسیار ریزی هستند که بر روی سطح بتن به وجود می‌آیند. کرزینگ، عمق بسیار کمی دارد و مشخصات سازه‌ای بتن را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به علاوه، این نوع ترک، باعث تخریب بتن نمی‌شود.

 

کریزینگ در بتن

 

دلایل رخ دادن کریزینگ در بتن

کریزینگ، بر روی سطح لایه‌های ماله‌کشی شده دال‌های بتنی رخ می‌دهد. انبساط و انقباض سطح بتن در حین چرخه‌های مرطوب و خشک شدن، کربناته شدن و جمع‌شدگی بر اثر قرارگیری طولانی مدت در معرض هوا، از دلایل اصلی ایجاد کریزینگ هستند. وجود مخلوط پرسیمان در نزدیکی سطح بتن و پرداخت بیش از حد می‌توانند این نوع ترک‌خوردگی را افزایش دهند.

روش های پیش‌گیری از کریزینگ در بتن

از روش‌های پیش‌گیری کریزینگ بر روی سطح بتن پرداخت شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم استفاده از مخلوط بتن دارای آب زیاد
  • عدم استفاده از افزودنی‌های خشک‌کننده
  • عدم پرداخت اضافی بتن
  • عدم پرداخت سطح بتن در حین آب انداختن
  • عدم استفاده از ماله فولادی تا زمان از بین رفتن درخشندگی آب
  • شروع عمل‌آوری پیوسته به صورت فوری
  • عدم قرار دادن سطح بتن در معرض چرخه‌های خشک و مرطوب شدن