انواع اجرای وال پست، وال پست بلوک سیمانی

وال پست بلوک سیمانی

-انواع:

1-میلگردبستر

در دیوارها یا تیغه‌های بلوکی، به منظور مهار کردن نیروی خارج از صفحه، المان‌های مسلح‌کننده‌ای به نام میلگرد بستر (از نوع خرپایی یا نردبانی) مورد استفاده قرار می‌گیرند. نبشی، ناودانی یا شاخک انتهایی از اتصالات مورد نیاز برای اجرای میلگرد بستر است.

 

 

2-الیاف کربن یا شیشه

وال پست الیافی، از جمله مهارکننده‌های دیوار غیر ‏سازه‌ایی بوده که با استفاده از الیاف کربن ویا الیاف شیشه، اجرا می‌شود.دیوار غیرسازه‌ایی، یکی از عناصر تشکیل دهنده هر نوع سازه‌ایی محسوب می‌شود. دیوار غیر سازه‌ایی ممکن است در ‏پیرامون یا داخل سازه به کار گرفته شود. در هر صورت مهار آن، به منظور بهبود رفتار سازه، در مواقع زلزله یا دیگر حوادث ‏محیطی، امری الزامی است. دیوار غیر سازه‌ایی اگر مهار نشود، حتی با کوچک‌ترین نیروی جانبی اعمال شده از طریق زمین ‏لرزه، دچار ترک خوردگی و فرو ریختگی آنی می‌شود. آسیب دیدگی و یا فرو ریختگی دیوارهای مهار نشده در عین پایدار ‏ماندن سازه بعد از زلزله، بارها و بارها دیده شده است.

 

 

3- وال پست افقی

تیرک یا وال پست افقی، یک عضو افقی با مقطع فولادی یا بتنی است که ارتفاع آزاد دیوارهای بلند (بیشتر از ۳.۵ متر) را کاهش می‌دهد. تیرک معمولا به همراه وال پست انتهایی اجرا می‌شود. وال پست، علاوه بر بهبود جداسازی دیوار از قاب، نقش نگهدارنده تیرک را نیز بر عهده دارد.

 

 

4- قاب بازشو

عدم اجرای وال پست در کنار بازشوهای کوچک به مقاومت آن‌ها در برابر بارهای وارده و به کارگیری المان‌های تقویت کننده بستگی دارد.

 

وال پست بلوک سیمانی