انواع اتصالات سازه فولادی بر اساس المان سازنده

یکی دیگر از روش‌های تقسیم‌بندی اتصالات سازه های فولادی، تقسیم‌بندی بر اساس نوع المان‌های سازنده اتصالات است. المان های مختلفی در ساخت اتصالات سازه های فولادی وجود دارند. نحوه جانمایی و استفاده از این المان‌ها بر روی سازه باعث به وجود آمدن انواع زیادی از اتصالات می‌شود. پرکاربردترین ترکیب المان‌های مورد استفاده برای ساخت اتصالات، ورق و نبشی است. نبشی‌ها معمولا در جان تیر I شکل (نبشی جان تیر) یا فلنج تیر I شکل (نبشی نشیمن) مورد استفاده قرار می‌گیرند. ورق‌ها نیز کاربرد مشابه‌ای دارند.

 

 

 

 

انواع اتصالات سازه های فولادی بر اساس عضوهای متصل شونده کدام هستند؟

یکی از ملاحظات اولیه در هنگام طراحی اتصالات سازه های فولادی، تعیین نوع عضوهای متصل شونده به یکدیگر است.

اتصالات سازه های فولادی بر اساس نوع عضوهای درگیر به موارد زیر تقسیم می‌شوند:

  • اتصالات تیر به ستون
  • اتصالات تیر به تیر
  • اتصالات ستون به ستون
  • اتصالات پای ستون

در ادامه، به معرفی هر یک از موارد بالا می‌پردازیم.

 

اتصالات تیر به ستون در سازه های فولادی

اتصال تیر به ستون، یکی از رایج‌ترین پیکربندی‌های اعضای سازه‌های فولادی است. در این حالت، ستون به عنوان عضو اصلی (نگهدارنده) و تیر به عنوان یک عضو فرعی (نگهداری شونده) عمل می‌کند.

 

 

 

اتصالات تیر به تیر در سازه های فولادی

بسته به هندسه تیرها، دو نوع اتصال تیر به تیر در سازه های فولادی وجود دارد. در نوع اول، تیر اصلی به تیر فرعی مجاور خود متصل می‌شود. در نوع دوم، اتصالات وصله ای به منظور نگه داشتن دو تیر هم راستا در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، این دو تیر به دلیل هم راستا بودن، به یکدگیر  پیوند می‌خورند.

 

 

 

اتصالات ستون به ستون در سازه های فولادی

اتصال ستون به ستون در سازه های فولادی معمولا توسط اتصالات وصله ای صورت می‌گیرد. به این ترتیب، دو ستون هم راستا به یکدیگر پیوند می‌خورند. کاربرد رایج این حالت، اتصال دو ستون با سطح مقطع‌های متفاوت است.

 

المان سازنده

 

اتصالات پای ستون در سازه های فولادی

اتصال پای ستون در سازه های فولادی به عنوان نگهدارنده ستون بر روی شالوده بتنی در نظر گرفته می‌شوند. در طراحی این نوع اتصالات، مواردی نظیر اندازه، ضخامت و تراز بودن صفحه پایه مورد توجه قرار دارند. به منظور اتصال پای ستون به شالوده بتنی از «انکر بولت» (Anchor bolts) یا پیچ مهاری استفاده می‌شود. انکر بولت از جابجایی عمودی ستون در حین ساخت سازه جلوگیری می‌کند.

 

المان سازنده