اندازه گذاری پشت سر هم در اتوکد

اندازه گذاری

اندازه گذاری متوالی در اتوکد، برای تعیین اندازه‌های نامعلوم، بعد از یک اندازه معلوم انجام می‌شود. دستور «DIMCONTINUE»، به منظور اجرای اندازه‌گذاری پشت سر هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

ابزار «Continuous» در زبانه Annotate، پنل Dimensions، دستور DIMCONTINUE را فعال می‌کند.

 

 

شکل زیر را در نظر بگیرید. اندازه‌گذاری فاصله افقی بین ابتدای شکل تا اولین نقطه عطف، انجام شده است. قصد داریم فاصله بین هر دو نقطه عطف دیگر را به صورت پشت سر هم اندازه‌گذاری کنیم. برای این کار، به سراغ دستور DIMCONTINUE می‌رویم.

 

 

توجه داشته باشید که برای اجرای دستور DIMCONTINUE، حتما باید مانند تصویر بالا، یک اندازه‌گذاری اولیه وجود داشته باشد. به این ترتیب، دستور اندازه‌گذاری متوالی را اجرا کرده و بر روی اندازه‌گذاری اولیه کلیک می‌کنیم.

 

 

پیش‌نمایشی از اندازه‌گذاری متوالی، در ادامه اندازه‌گذاری قبلی ظاهر می‌شود. نشانگر ماوس را به روی نقطه مورد نظر (تصویر زیر) می‌بریم و کلیک می‌کنیم.

 

 

پس از کلیک، اندازه‌گذاری دوم ایجاد شده اما نرم‌افزار از دستور DIMCONTINUE خارج نمی‌‌شود. در واقع، نرم‌افزار منتظر می‌ماند تا ادامه اندازه‌گذاری‌‌ها را انجام دهیم. بنابراین، روند قبلی را تکرار می‌کنیم.

 

 

با انجام آخرین اندازه‌گذاری، کلید Esc را فشار می‌دهیم. به این ترتیب، نرم‌افزار از دستور DIMCONTINUE خارج می‌شود و فرآیند اندازه‌گذاری پشت سر هم نهایی به اتمام می‌رسد.

 

 

دستور DIMCONTINUE، دو گزینه دارد:

  • Select: انتخاب اندازه‌گذاری اولیه برای ادامه اندازه‌گذاری‌ها
  • Undo: پاک کردن آخرین اندازه‌گذاری و برگشتن به یک مرحله قبل