اندازه گذاری شعاع و قطر در اتوکد

شعاع دایره

شعاع و قطر، از مهم‌ترنی اندازه‌های اشکال دایره‌ای هستند. شعاع، فاصله مرکز دایره تا هر نقطه از محیط آن را نمایش می‌دهد. این اندازه با استفاده از دستور «DIMRADIUS» در اتوکد تعیین می‌شود.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

ابزار بالا به منظور تعیین شعاع دایره و شعاع کمان دایره مورد استفاده قرار می‌گیرد. آیکون فعال‌سازی دستور DIMRADIUS در مسیرهای زیر قرار دارد.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

دایره زیر را در نظر بگیرید.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

با اجرای DIMRADIUS (از نوار خط فرمان یا نوار ابزار)، اتوکد از شما می‌خواهد تا یک دایره یا یک کمان را انتخاب کنید.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

نشانگر ماوس را بر روی دایره می‌بریم.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

با کلیک بر روی دایره، پیش‌نمایش اندازه‌گذاری شعاع ظاهر می‌شود. کاربر می‌تواند با جابجایی نشانگر و کلیک یا با وارد کردن مختصات دلخواه، محل قرارگیری اندازه‌گذاری را تعیین کند.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

پس فشردن کلید Enter یا کلیک چپ، اندازه‌گذاری شعاع دایره به شکل زیر در می‌آید.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

دستور DIMRADIUS نیز مانند دیگر دستورات اندازه‌گذاری، گزینه‌هایی را برای ویرایش نحوه نمایش متن اندازه‌گذاری در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

اندازه گذاری قطر در اتوکد

فرآیند اندازه‌گذاری قطر دایره در اتوکد، کاملا مشابه اندازه‌گذاری شعاع است. دستور «DIMDIAMETER»، امکان تعیین قطر دایره و کمان دایره را فراهم می‌کند.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

آیکون فعال‌سازی دستور DIMDIAMETER، در بخش دستورات اندازه‌گذاری اجزای دایره و کنار دستورات DIMRADIUS (اندازه‌گذاری شعاع) و DIMARC (اندازه‌گذاری قوس) قرار دارد.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

پس از فعال‌سازی دستور DIMDIAMETER، دایره مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی موقعیت دلخواه کلیک می‌کنیم. تصویر زیر، اندازه‌گذاری قطر دایره بخش قبلی را نمایش می‌دهد.

 

اندازه گذاری در اتوکد
                                                                  مم اندازه‌گذاری شعاع (سمت راست) و اندازه‌گذاری قطر (سمت چپ)