اندازه گذاری سریع در اتوکد

اندازه گذاری سریع

اندازه‌گذاری سریع در اتوکد، با اجرای دستور «QDIM» انجام می‌گیرد. این دستور، امکان تعیین همزمان اندازه مجموعه‌ای از دایره‌ها یا قوس‌ها را فراهم می‌کند. البته، QDIM، در اندازه‌گذاری سریع مختصات عمودی و افقی المان‌های ترسیمی دیگر نیز کاربرد دارد.

 

 

تصویر زیر، آیکون فعال‌سازی دستور QDIM در نوار ابزار اتوکد را نمایش می‌دهد.

 

 

به منظور آشنایی با کاربردهای این ابزار، مجموعه دایره‌های زیر را در نظر بگیرید. قصد داریم اندازه‌گذاری شعاع این دایره‌ها را به طور همزمان انجام دهیم.

 

 

دستور QDIM را اجرا می‌کنیم. اتوکد از ما می‌خواهد تا یک یا چندی شی مورد نظر خود را انتخاب کنیم. با کلیک و جابجایی نشانگر ماوس، تمام دایره‌ها را می‌گیریم.

 

 

سپس، کلید Enter را فشار می‌دهیم. با این کار، چندین گزینه در نوار خط فرمان ظاهر می‌شود.

 

 

عملکرد هر یک از گزینه‌های بالا عبارت هستند از:

  • Continuous: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های خطی متوالی
  • Staggered: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های خطی متناوب
  • Baseline: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های خطی نسبت به یک موقعیت مبنا
  • Ordinate: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های مختصات عمودی یا افقی
  • Radius: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های شعاعی
  • Diameter: ایجاد مجموعه‌ای از اندازه‌گذاری‌های قطری
  • Datum Point: تنظیم موقعیت مبنای جدید برای گزینه‌های Baseline و Ordinate
  • Edit: حذف یا اضافه کردن برخی از نقاط اندازه‌گذاری پیش از اعمال دستور
  • Settings: تنظیم اولویت اسنپ کردن برای خطوط امتداد نقاط مبنا (تقاطع‌ها یا نقاط انتهایی)

 

گزینه «Radius» را انتخاب می‌کنیم و نشانگر ماوس را به یک موقعیت مناسب انتقال می‌دهیم.

 

 

با کلیک چپ، اندازه‌گذاری شعاع تمام دایره‌ها، به طور همزمان انجام می‌شود.