اندازه‌گذاری شعاع دایره با خط شکسته

اندازه گذاری

در برخی از موارد، ابعاد شیت نقشه‌کشی به اندازه‌ای کوچک است که مرکز دایره به خوبی در آن نمایش داده نمی‌شود. در این شرایط، می‌توان از دستور «DIMJOGGED» برای اندازه‌گذاری شعاع دایره یا کمان استفاده کرد.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

دستور DIMJOGGED، با کلیک بر روی آیکون‌های نمایش داده شده در تصویر زیر نیز فعال می‌شود.

 

اندازه گذاری در اتوکد

 

با فعال‌سازی دستور DIMJOGGED، اتوکد از ما می‌خواهد تا یک دایره یا کمان را انتخاب کنیم. پس از انتخاب دایره یا کمان مورد نظر، نوبت به تعیین مرکز واقعی یا فرضی دایره می‌رسد.

 

 

هنگام اندازه‌گذاری با DIMRADIUS یا DIMDIAMETER، مرکز واقعی دایره در مدل به نمایش در می‌آید. در صورت استفاده از DIMJOGGED، امکان تعریف یک مرکز فرضی فراهم می‌شود. به این منظور، نشانگر ماوس را بر روی یک موقعیت دلخواه می‌بریم و کلیک می‌کنیم. با وارد کردن مختصات مورد نظر و فشردن کلید Enter‌ نیز می‌توان مرکز فرضی دایره را تعیین کرد.

 

 

در مرحله بعد، امکان تنظیم فاصله عمودی بین نقاط ابتدایی و انتهایی خط اندازه‌گذاری فراهم می‌شود.

 

 

در نهایت، نوبت به تنظیم موقعیت افقی محل شکستگی خط اندازه‌گذاری می‌رسد.

 

 

با کلیک یا فشردن کلید Enter، فرآیند اندازه‌گذاری شکسته تکمیل می‌شود.

 

 

هنگام اندازه‌گذاری با DIMRADIUS یا DIMDIAMETER، مرکز واقعی دایره در مدل به نمایش در می‌آید. در صورت استفاده از DIMJOGGED، امکان تعریف یک مرکز فرضی فراهم می‌شود. به این منظور، نشانگر ماوس را بر روی یک موقعیت دلخواه می‌بریم و کلیک می‌کنیم. با وارد کردن مختصات مورد نظر و فشردن کلید Enter‌ نیز می‌توان مرکز فرضی دایره را تعیین کرد.