الزامات ایمنی سندبلاست چه هستند؟

سندبلاست

الزامات ایمنی سندبلاست

فرآیند سندبلاست می‌تواند برای کارکنان اجرایی و افراد حاضر در محوطه اجرا خطرناک باشد. از این‌رو، این فرآیند نیازمند رعایت الزامات ایمنی خاصی نظیر آماده‌سازی محیط اجرا، بررسی تجهیزات و مواد مورد استفاده، فراهم کردن پوشش محافظتی برای کارکنان و پاکسازی محیط پس از اتمام ساب پاشی است. در ادامه به توضیح بیشتر هر یک از این موارد می‌پردازیم.

آماده‌سازی محیط اجرا

پیش از شروع سندبلاست، باید خطرات احتمالی ناشی از افتادن وسایل یا گیر کردن پای کارکنان به تجهیزات را شناسایی و رفع کرد. هیچ یک از کارکنان حاضر در نزدیکی محل اجرای سندبلاست اجازه خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن را ندارند. اطمینان از عملکرد صحیح سیستم تهویه، کمپرسورهای هوا، منبع تغذیه و دستگاه‌های شستشو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

 

بررسی تجهیزات و مواد

تجهیزات مورد استفاده را از نظر وجود ترک یا آسیب بررسی کنید. نباید هیچ درزی بر روی نازل وجود داشته باشد. استفاده از ساینده‌های سمی را تا حد امکان کاهش دهید. از محفظه‌های مناسب برای نگهداری تجهیزات استفاده کنید. فیلترهای تنفسی و دستگاه‌های اندازه‌گیری مونوکسید کربن را مورد آزمایش قرار دهید.

فراهم کردن پوشش محافظتی

تمام کارکنان اجرایی باید دارای پوشش محافظتی مناسب شامل کلاه، لباس، دستکش، کفش، گوش‌گیر و عینک ایمنی باشند. علاوه بر این، داشتن تجهیزات تنفسی مناسب نیز از الزامات ایمنی برای پیشگیری از ورود مواد سمی به ریه کارکنان است.

پاکسازی محیط

پس از اتمام فرآیند سندبلاست، محیط را با استفاده از آب و سیستم‌های فیلتراسیون مکشی به خوبی پاکسازی کنید. استفاده از روش‌های پاکسازی توسط هوای فشرده (سیستم دهشی) مجاز نیست. این روش‌ها باعث پراکندگی بیشتر گرد و خاک در محیط می‌شوند.