الزامات اجرایی و طراحی سقف کوبیاکس چه هستند؟

کوبیاکس

از مهم‌ترین الزامات اجرایی سقف کوبیاکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اجرای ماژول‌های کوبیاکس باید مطابق با طرح آرماتوربندی کف و الگوی شبکه‌بندی آن باشد.
  • وجود فاصله بین محورهای افقی (آفست) دو قالب مجاز نیست.
  • در صورتی که طول ماژول از طول محل اجرا در طرح بیشتر بود، باید ماژول را به اندازه مورد نیاز برش داد.
  • به منظور بررسی آمادگی برای شروع بتن ریزی لایه دوم، باید از آزمایش نفوذ میلگرد استفاده کرد. در صورتی که با فشار دادن میلگرد بر روی سطح بتن لایه اول، نوک میلگرد به درون بتن نفوذ کرد، شرایط برای مرحله دوم بتن‌ریزی مناسب نیست. اگر میلگرد به درون بتن نفوذ نکرد و تنها بر روی آن خراش انداخت، شروع مرحله دوم بتن‌ریزی مانعی ندارد.
  • در صورت امکان باید از المان اسپیسر بین قالب و مش پایینی/بالایی استفاده کرد.
  • به منظور نگهداری و فیکس کردن مش بالایی در نواحی توپر طرح، باید المان نگهدارنده ماژول (قفسه) را بدون قالب پلاستیکی در نواحی مذکور جانمایی کرد.
  • فاصله مرکز به مرکز محور ماژول‌ها برای Cobiax El بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر و برای Cobiax SL برابر ۳۵ سانتی‌متر است.
  • مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در اجرای سقف کوبیاکس باید بین 20 تا 55 مگاپاسکال باشد. این مقدار به طول دهانه و ضخامت سقف بستگی دارد.

کوبیاکس

 

سیستم‌های دال مجوف دو طرفه بتنی، از جدیدترین روش‌های اجرای سقف و کف سازه‌ای هستند. مزایای متعدد این سیستم‌ها، باعث گسترش به کارگیری آن‌ها در ساختمان‌های مسکونی و تجاری شده است.