استعدادیابی و افزایش سرعت پیشرفت،با استفاده از طراحی

طراحی دفترکار با الهام گیری از گالری اداری،برای یک شرکت تولید کننده روشنایی انجام شده است.تولیدات این شرکت،نورپردازی EPD، یک منبع ضروری برای هر فضای مونترال است. هدف از این طراحی ارتباط بیشتر با جامعه کاری و جذب نیروکار جوان و استعداد یابی برای افزایش روند پیشرفت بوده است.

 

استفاده از رنگ در طراحی شرکت

استعدادیابی

طراحان با الهام گیری از طبیعت خام و ترکیب با فضای صنعتی توانسته اند یک طراحی مینیمالیستی برای داشتن فضایی روشن داشته باشند،فضایی خلاق که طراحی و تکنولوژی باهم آمیخته شده اند. محیط کاری در این شرکت همانند فضای یک نمایشگاه طراحی شده است اما نه همانند یک نمایشگاه معمولی با ظاهری یکسان مانند نمایشگاه های دیگر، کارفرما در این پروژه خواستار نمایشی متفاوت از نمایشگاه بوده است،در عین حال با طراحی یکپارچه اعضای تیم به اتحاد و همکاری بیشتر و بهتر تشویق شوند.

 

 

تفکیک فضای اداری
استعدادیابی
تفکیک فضای اداری

برای اتاق کنفرانس و جلسات شرکت، فضایی پر انرژی و لذت بخش با رنگ زرد (به خاطر حوزه فعالیت شرکت) طراحی شده است. نظم و ترتیب و نورپردازی مناسب باعث برجسته شدن المان های مختلف در طراحی گردیده است.

 

طراحی دکوراسیون اداری
طراحی محل کار به طور قابل توجهی بر رفتار انسان تأثیر می گذارد با در نظر گرفتن موقعیت و امکانات اداری، ایجاد فضای داخلی مولد و راحت و تسهیل همکاری بین کارمندان و سرپرستان می توانید احساس راحتی ، حمایت و انگیزه بیشتری در فضا ایجاد کنید.
لحظه ای که از درب یک دفتر کار وارد می شوید، می توانید فرهنگی را که طراحان ایجاد کرده اند (چه عمدی یا ناخواسته) احساس کنید. فضایی که به خوبی طراحی شده باشد احساس باز بودن و انرژی دارد. این امر به مردم القا می کند که آزادانه فکر کنند و بهره وری بیشتری داشته باشند . وقتی با استفاده از مفاهیم موثر طراحی معماری دفتر ، فرهنگ مثبتی پرورش می دهید ، همه جنبه های تعاملات روزمره کارمندان را بهبود می بخشید.
به همین شکل نیز یک دفتر کار با طراحی ضعیف ، نتیجه عکس دارد. نور شدید مصنوعی، صندلی های خشک و اتاقک های کسل کننده باعث می شود  روحیه کارمندان  نیز تضعیف شود. طراحی ضعیف همچنین می تواند بر آسایش جسمی کارمندان نیز تأثیرات منفی بگذارد. به عنوان مثال ، ارگونومی نامناسب مبلمان و صندلی اداری می تواند درد مزمن ، ناتوانی و استرس ایجاد نماید.
مفهوم کار،  قرارگیری انسان در محیطی اجتماعی است در واقع انسان برای حل مشکلات خود  به صورت تیمی کار می کند. هشت ساعت در روز نشستن روی میز تنها  و بدون فعالیت قطعا طبیعی نیست و آسیب زا خواهد بود. طراحی بهتر محیط کار برای تأمین غرایز طبیعی بر رفتار انسان تأثیر می گذارد و با استفاده از  روش های موثر در طراحی می تواند شیوه تجارت خود را بهبود بخشد.
به دلیل اهمیت مکان، گروه معماران قبل از اینکه دفتر معماری جدید خود را طراحی کند ، از همه کارمندان خود خواست تا  لیستی از جنبه های مهم آنها را تهیه کنند. بسیاری از آنها گفتند که مجاورت با خانه ، مشتریان و شرکای صنعتی بسیار حیاتی است این موضع نشان دهنده اهمیت مکان در طراحی است.
ایده طراحی فضای اداری

 

 

 

منبع:officesnapshots.com