اجرای سقف یوبوت به چه صورتی انجام می شود؟

اجرای سقف یوبوت طی هفت مرحله قالب‌بندی، آرماتوربندی کف، چیدن قالب‌های یوبوت، آماتوربندی روی قالب‌ها، بتن‌ریزی اولیه، بتن‌ریزی نهایی و باز کردن قالب‌ها صورت می‌گیرد.

این نوع سقف را می‌توان بر روی دهانه‌های 12 تا 20 متری به خوبی اجرا کرد. فرآیند اجرای سقف یوبوت بسیار آسان است. در ادامه، به توضیح مختصر هر یک از این مراحل می‌پردازیم:

 

مرحله اول: آماده‌سازی و قالب‌بندی سقف

در مرحله اول از اجرای سیستم یوبوت، آماده‌سازی و قالب‌بندی فضای زیر سقف انجام می‌شود. برای قالب‌بندی اولیه در اجرای سقف یوبوت می‌توان از قالب‌های چوبی، مدولار و غیره استفاده کرد. انجام شمع‌بندی در این مرحله، به منظور نگهداری و حفظ ایمنی ضروری است.

 

 

 

مرحله دوم: آرماتوربندی کف

در مرحله بعدی، آرماتوربندی در کف دال طراحی شده صورت می‌گیرد. به طور کلی، آرماتوربندی باید به گونه‌ای اجرا شود که حداقل یک میگرد در فاصله بین دو قالب مجاور یوبوت وجود داشته باشد. میلگردهای نصب شده به منظور تقویت مقاومت فشاری سقف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

 

مرحله سوم: چیدن قالب های یوبوت و تنظیم فاصله آن‌ها

پس از اتمام آرماتوربندی کف سیستم، قالب‌های یوبوت مطابق با طرح و نقشه‌های اجرایی بر روی میلگردها چیده شده و محل قرارگیری آن‌ها توسط اسپیسرها فیکس می‌شود. در ساختار اسپیسرها، چندین حفره وجود دارد. این حفره‌ها با قراگیری بر روی شیار‌ها و برآمدگی‌های سقف قالب‌ها، علاوه بر اتصال و نگهداری قالب‌ها کنار یکدیگر، فاصله بین آن‌ها را نیز تنظیم می‌کنند.

 

 

نکته: در صورت نیاز به قالب‌هایی با طول بیشتر می‌توان از ابزار پل برای اتصال دو قالب یوبوت به یکدیگر استفاده کرد.

 

مرحله چهارم: آرماتوربندی بر روی قالب های یوبوت

در این مرحله، آرماتوربندی بر روی قالب‌های یوبوت انجام می‌شود. میلگردهای مورد استفاده در بالای قالب‌ها، وظیفه تحمل بارهای کششی اعمال شده را بر عهدده دارند. پس از تکمیل آرماتوربندی اصلی، میلگردهای اضافی مطابق با نقشه اجرایی در محل‌هایی نظیر وسط دهانه، روی ستون، روی دیوارهای برشی، بازشوهای بزرگ و غیره قرار داده می‌شوند.

 

 

نکته: در صورت نیاز به افزایش مقاومت سیستم در برابر بارهای برشی می‌توان از میلگردهای برشی در فاصله بین قالب‌ها استفاده کرد.

 

مرحله پنجم: بتن ریزی لایه اول بر روی کف

بتن‌ریزی در سیستم یوبوت در دو لایه صورت می‌گیرد. در لایه اول، پس از جانمایی آرماتورهای کششی، بتن بر روی کف قالب نصب شده در مرحله اول ریخته می‌شود. ارتفاع لایه اول بتن به اندازه پایه‌های قالب یوبوت بستگی دارد. بر این اساس، ارتفاع لایه اول بتن به منظور پوشاندن کامل پایه‌ها می‌تواند بین 10 تا 60 سانتی‌متر باشد. هدف از ریختن لایه اول بتن، محبوس کردن هوا، جلوگیری از نفوذ بتن به فضای خالی و جابجا شدن قالب‌ها است. در این مرحله، باید تمام فضای کف به خوبی و تا ارتفاع مشخص بتن‌ریزی شود.

 

 

نکته: بتن‌ریزی در سیستم یوبوت از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند باید با احتیاط کامل انجام شود. در صورت بتن‌ریزی نامناسب، امکان رخ دادن ترک پس از گیرش بتن وجود خواهد داشت.

 

مرحله ششم: تکمیل بتن ریزی سقف

پس از ریختن لایه اول بتن، بتن‌ریزی لایه دوم با یک فاصله زمانی شروع می‌شود. این فرآیند تا رسیدن به ضخامت سقف مورد نظر ادامه می‌یابد.

 

 

نکته: توجه داشته باشید که فاصله بتن‌ریزی بین لایه اول و دوم نباید به گونه‌ای باشد که منجر به گیرش لایه اول شود.

 

مرحله هفتم: باز کردن قالب‌ها

در مرحله آخر، شمع‌بندی و قالب‌های اجرا شده در مرحله اول باز شده و به طبقه بعدی منتقل می‌شوند.