آغاز پروژه طراحی داخلی

طراحی

تصور آغاز یک پروژه طراحی‌داخلی مشکل به نظر می‌رسد اما با یک برنامه ریزی راهبردی،پروژه به طور کارآمد راه اندازی می‌شود.

برای هر پروژه و در هر مقیاسی باید چهار عامل اساسی در نظر گرفت:
  1. سایت پروزه
  2. برنامه‌ریزی
  3. جدول زمان بندی
  4. بودجه

این جهار عامل، نه توسط کارفرما به تنهایی و نه توسط طراح، بلکه در تعامل آن دو با یکدیگر تعیین می شود. با کاستن از تعداد متغیرها‌ فرآیند طراحی موفق نر خواهد بود.

سایت پروژه

کارفرما برای سایت یا فضایی که در اختیار دارد معمولا یک طراح استخدام می‌کند. اکنون وظیفه طراح است که فضا را مورد برسسی قرار داده و سعی کند به نیازهای کارفرما پاسخ دهد.گاهی هم کارفرما گزینه‌هایی در ذهن دارد و در این صورت، طراح با آزمودن آنها تعیین می‌کند کدامیک انطباق بیشتری با نیازهای کارفرما دارد.هر دو حالت، کارفرما به سوی یک برنامه ویژه حرکت می‌کند.گاهی هم فضای فیزیکی موجود، منجر به ایجاد برنامه می‌شود که در این صورت، وظیفه طراح تصمیم‌گیری در مورد بهترین ترکیب فضایی و طرح یک برنامه با در نظر داشتن عوامل موجود است.

برنامه‌ریزی

اطلاعات به دست آمده از مرحله شناخت، در زمینه های مختلف و با درجه اهمیت متفاوتی هستند. بنابراین باید آن ها را ارزیابی کرد و عوامل اصلی و مهم تاثیرگذار را از عوامل فرعی و غیر مهم تشخیص داد و پس از دسته بندی اطلاعات، باید آن ها را تجزیه و تحلیل نمود و در آخر نتیجه گیری کرد. برای تجزیه و تحلیل، تعاریف مختلفی وجود دارد. یکی از این تعاریف «به دست آوردن بینش و نگرش از داده جهت تصمیم گیری بهتر» است.

نتایج به دست آمده از این مرحله برای طراح دو موضوع را روشن می کند:
  1. تعیین یک سری احکام معماری است. احکامی که یک سری از بایدها و نبایدها را برای معماری تعیین می کنند و در هنگام طراحی به او جهت می‌دهند. مثلا استفاده کنندگان این خانه چه نوع نشیمنی را دوست دارند؟ مجزای از پذیرایی یا مرتبط با آن؟ یا با توجه به محیط پیرامون این خانه، بهتر است اتاق های خواب در کدام قسمت قرار بگیرند؟ جهت قرارگیری پنجره ها برای دریافت نور بهتر کدام است؟ و بسیاری موارد دیگر که همگی نیاز به تصمیم گیری دارند.

2.  تهیه برنامه فیزیکی یا برنامه کالبدی طرح است. در برنامه فیزیکی یا کالبدی و یا فضایی طرح، کلیه فضاهای مورد نیاز طرح به همراه مساحت و کیفیت های مطلوبشان تعیین می شوند.

 برنامه ریزی معماری

برنامه ریزی روندی است که با آشکار کردن گزاره ی یک مساله ی معماری، شرایط لازم دستیابی به یک راه حل را نیز به دست می دهد.

پس هدف اصلی برنامه ریزی دستیابی به اطلاعات کافی برای ایجاد وضوح، درک و طرح مساله می باشد.

جدول زمان بندی

در ابتدای هر پروژه تعیین کردن چهارچوب های زمانی به پیشبرد طرح کمک بسیاری خواهد کرد. در این زمان نظر کارفرما و محدودیت های دیگری چون موارد اقتصادی، مسائل قابل تامل و مهمی هستند. چراکه هر کدام تاثیر مستقیمی بر زمان انجام طرح دارند. تعیین کردن مقاطع مختلف زمانی جهت انجام هر بخشی از پروژه، ما را به رعایت آن و در نتیجه سریع شدن روند انجام هر مرحله از کار ملزم می کند.

در زمان برنامه ریزی زمان باید به وقایع پیشبینی نشده و غیر منتظره و شرایط خاصی که ممکن است در حین کار پیش آید نیز باید توجه کنید و از مدت زمان معمول فراتر رفته و وقت بیشتری را برای پایان کار برآورد کنید.

ارائه و داشتن برنامه زمان بندی برای کارها و مقید بودن به رعایت آن نه تنها در اجرای موفق و پیشبرد به موقع کارها موثر است، بلکه باعث می‌شود تا شما فردی خوش قول و منظم باشید. این صفت از ویژگی هایی است که همه آن را دوست دارند و طالب همکاری با چنین فردی خواهند بود.

بودجه

تعیین بودجه پروژه در تسهیل روند طراحی آن بسیار اهمیت دارد و به طور مستقیم با محدوده کار و جنس پوشش نهایی سطوح در ارتباط است.

هزینه‌های پروژه به دو بخش تقسیم می‌شوند:
  1. سخت
  2. نرم

برای یک پروژه طراحی داخلی،هزینه‌های اجرا در برگیرنده هزینه های ساخت بنا،ماندافزارها،مبلمان و تجهیزات است.

هزینه های مشاور

هزینه های مشاور شامل دستمزد طراحان،مشاوران طراح،مدیریت پروژه،هزینه های اخذ مجوز،بیمه، هزینه های احتمالی پروژه و هزینه هایی از این قبیل است‌ که طراح ترجیح می‌دهد بودجه را صرف هزینه‌های سخت کند.

برای اطمینان از واقعی بودن بودجه، یک برآورد قیمت فرضی در مراحل اولیه انجام می‌شود. در پروژه‌های کوچک حضور فرد یا پیمانکاری که قیمت کار را برآورد کند،چندان منطقی نبوده و طراح براساس تجربه شخصی خود، ارقام تقریبی را تهیه ‌می‌کند اما هزینه‌های ساخت غیرقابل پیش‌بینی و به شدت در معرض تغییر است و به عواملی از قبیل تورم و تغییر شرایط بازار بستگی دارد؛ بنابراین برای مطالعات قیمت گذاری اولیه یا قیمت های فرضی باید گونه‌های مختلف احتمالات در نظر گرفته شود که هم زمان با توسعه و تکمیل طراحی باعث تغییر میزان برآورد کل می‌گردد.