آرماتوربندی برای ترمیم بتن چیست؟

آرماتوربندی

میلگردگذاری، یکی دیگر از روش‌های تقویت و ترمیم بتن آسیب‌دیده است. این روش با استفاده میلگردهای معمولی یا پیش تنیده اجرا می‌شود.

 

استفاده از میلگردهای معمولی برای ترمیم ترک

استفاده از میلگردهای معمولی، یکی از روش‌های مطمئن برای ترمیم ترک‌های موجود در شاه‌تیر پل است. در این روش، پس از درزبندی ترک‌ها، حفره‌هایی عمود بر راستای کلی ترک‌های اصلی حفر می‌شوند (مانند تصویر زیر). پس از پر کردن حفره‌ها و ترک‌ها توسط اپوکسی، میلگرد‌ها درون حفره‌ها قرار می‌گیرند. معمولا برای این کار از میلگرد شماره 4 یا 5 استفاده می‌شود. گسترش میلگرد در هر طرف ترک باید حداقل برابر با 0.5 متر باشد. فاصله‌داری میلگردها نیز به میزان ترمیم و عملکرد مورد انتظار عضو بتنی بستگی دارد.

 

پیکربندی میلگردهای تقویتی برای ترمیم ترک
                                                                         پیکربندی میلگردهای تقویتی برای ترمیم ترک

استفاده از میلگردهای پیش تنیده برای ترمیم بتن

پس کشیدگی، راه‌حلی مناسب برای تقویت عضوهای بتنی و بستن ترک‌های خمشی موجود در آن‌ها است. در این روش، از میلگرد یا کابل‌های پیش تنیده برای اعمال نیروی فشاری در دو طرف ترک استفاده می‌شود. این نیرو می‌تواند از باز شدن بیشتر ترک جلوگیری کند یا آن را به طور کامل ببندد. به منظور جلوگیری از انتقال ترک‌خوردگی به نواحی دیگر، مهاربندی میلگردهای پیش تنیده باید به خوبی انجام گیرد.

 

نحوه ترمیم ترک در دال و تیر بتنی به روش میلگرد پیش تنیده
                                                                نحوه ترمیم ترک در دال و تیر بتنی به روش میلگرد پیش تنیده